Επικοινωνία

Η γλώσσα της πειθούς

Η γλώσσα της πειθούς

Έναρξη: 07/12/2017 Λήξη: 22/02/2018
Μιλώντας Κυνικά

Μιλώντας Κυνικά

Έναρξη: 02/04/2017 Λήξη: 02/04/2017

Κατηγορίες σεμιναρίων

Εκδηλώσεις