Γλώσσες και πολιτισμός

Πολωνική γλώσσα και πολιτισμός

Πολωνική γλώσσα και πολιτισμός

Έναρξη: 03/01/2018 Λήξη: 20/06/2018
Ισπανική γλώσσα και πολιτισμός

Ισπανική γλώσσα και πολιτισμός

Έναρξη: 16/01/2018 Λήξη: 05/06/2018
Γαλλικά Oral

Γαλλικά Oral

Έναρξη: 15/11/2017 Λήξη: 06/06/2018
Τουρκική γλώσσα και πολιτισμός

Τουρκική γλώσσα και πολιτισμός

Έναρξη: 25/09/2017 Λήξη: 16/07/2018

Κατηγορίες σεμιναρίων

Εκδηλώσεις