Γλώσσες και πολιτισμός

Γαλλικά Oral

Γαλλικά Oral

Έναρξη: 23/02/2018 Λήξη: 08/06/2018
Ισπανική γλώσσα και πολιτισμός

Ισπανική γλώσσα και πολιτισμός

Έναρξη: 27/03/2018 Λήξη: 05/06/2018
Τουρκική γλώσσα και πολιτισμός

Τουρκική γλώσσα και πολιτισμός

Έναρξη: 15/01/2018 Λήξη: 16/07/2018

Κατηγορίες σεμιναρίων

Εκδηλώσεις