Εικαστικές τέχνες

Σεμινάριο Photoshop

Σεμινάριο Photoshop

Έναρξη: 27/02/2018 Λήξη: 08/05/2018
Εργαστήριο Γλυπτικής

Εργαστήριο Γλυπτικής

Έναρξη: 26/02/2018 Λήξη: 26/03/2018
Εργαστήριο Manga

Εργαστήριο Manga

Έναρξη: 24/02/2018 Λήξη: 14/04/2018
Workshop Τσιμέντου

Workshop Τσιμέντου

Έναρξη: 24/02/2018 Λήξη: 24/03/2018

Κατηγορίες σεμιναρίων

Εκδηλώσεις