Πρωινά τμήματα

Τα σεμινάρια που έχουν και πρωινα τμήματα στον Κήπο

Δημιουργική Κίνηση για 60+

Δημιουργική Κίνηση για 60+

Έναρξη: 29/11/2017 Λήξη: 13/12/2017
Γαλλικά Oral

Γαλλικά Oral

Έναρξη: 29/11/2017 Λήξη: 06/06/2018
Ψυχολογία & Διαλογισμός

Ψυχολογία & Διαλογισμός

Έναρξη: 21/11/2017 Λήξη: 30/01/2018
Εργαστήριο Γλυπτικής

Εργαστήριο Γλυπτικής

Έναρξη: 20/11/2017 Λήξη: 18/12/2017
Εργαστήρι αφήγησης παραμυθιού

Εργαστήρι αφήγησης παραμυθιού

Έναρξη: 17/10/2017 Λήξη: 20/12/2017

Κατηγορίες σεμιναρίων

Εκδηλώσεις