Πρωινά τμήματα

Τα σεμινάρια που έχουν και πρωινα τμήματα στον Κήπο

Ψυχολογία & Διαλογισμός

Ψυχολογία & Διαλογισμός

Έναρξη: 21/11/2017 Λήξη: 30/01/2018
Εργαστήριο Γλυπτικής

Εργαστήριο Γλυπτικής

Έναρξη: 20/11/2017 Λήξη: 18/12/2017
Εργαστήρι αφήγησης παραμυθιού

Εργαστήρι αφήγησης παραμυθιού

Έναρξη: 17/10/2017 Λήξη: 20/12/2017

Κατηγορίες σεμιναρίων

Εκδηλώσεις