Πρωινά τμήματα

Τα σεμινάρια που έχουν και πρωινα τμήματα στον Κήπο

Yoga, η «Επιστήμη της ζωής»

Yoga, η «Επιστήμη της ζωής»

Έναρξη: 07/03/2018 Λήξη: 11/07/2018
Δημιουργική Κίνηση για 60+

Δημιουργική Κίνηση για 60+

Έναρξη: 28/02/2018 Λήξη: 28/03/2018
Εργαστήριο Γλυπτικής

Εργαστήριο Γλυπτικής

Έναρξη: 26/02/2018 Λήξη: 26/03/2018

Κατηγορίες σεμιναρίων

Εκδηλώσεις