Πρωινά τμήματα

Τα σεμινάρια που έχουν και πρωινα τμήματα στον Κήπο

Δημιουργική Κίνηση για 60+

Δημιουργική Κίνηση για 60+

Έναρξη: 29/11/2017 Λήξη: 13/12/2017
Γαλλικά Oral

Γαλλικά Oral

Έναρξη: 29/11/2017 Λήξη: 06/06/2018

Κατηγορίες σεμιναρίων

Εκδηλώσεις