Σεμινάρια

Ψυχολογία & Διαλογισμός

Ψυχολογία & Διαλογισμός

Έναρξη: 21/11/2017 Λήξη: 30/01/2018
Εργαστήριο Γλυπτικής

Εργαστήριο Γλυπτικής

Έναρξη: 20/11/2017 Λήξη: 18/12/2017
Σεμινάριο φωτογραφίας #2

Σεμινάριο φωτογραφίας #2

Έναρξη: 19/11/2017 Λήξη: 17/12/2017
Ιστορία της μόδας

Ιστορία της μόδας

Έναρξη: 19/11/2017 Λήξη: 21/01/2018
Ιστορία της Τέχνης

Ιστορία της Τέχνης

Έναρξη: 11/11/2017 Λήξη: 10/02/2018
Δημιουργία & Συλλογική Γραφή

Δημιουργία & Συλλογική Γραφή

Έναρξη: 10/11/2017 Λήξη: 26/01/2018
Workshop Τσιμέντου

Workshop Τσιμέντου

Έναρξη: 07/11/2017 Λήξη: 08/12/2017
Δημιουργική Ζωγραφική Έκφραση

Δημιουργική Ζωγραφική Έκφραση

Έναρξη: 05/11/2017 Λήξη: 21/01/2018
Σεμινάριο Θρησκειολογίας

Σεμινάριο Θρησκειολογίας

Έναρξη: 03/11/2017 Λήξη: 26/01/2018
Εργαστήρι comic-Η 9η Τέχνη

Εργαστήρι comic-Η 9η Τέχνη

Έναρξη: 24/10/2017 Λήξη: 28/11/2017
Εργαστήρι αφήγησης παραμυθιού

Εργαστήρι αφήγησης παραμυθιού

Έναρξη: 17/10/2017 Λήξη: 20/12/2017
Χαρακτική σε Λινόλεουμ

Χαρακτική σε Λινόλεουμ

Έναρξη: 10/10/2017 Λήξη: 28/11/2017
Σεμινάριο Φιλοσοφίας για Εφήβους

Σεμινάριο Φιλοσοφίας για Εφήβους

Έναρξη: 07/10/2017 Λήξη: 26/05/2018
Η Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέμου (1917-1940)

Η Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέμου (1917-1940)

Έναρξη: 05/10/2017 Λήξη: 18/01/2018
Σεμινάριο φωτογραφίας

Σεμινάριο φωτογραφίας

Έναρξη: 04/10/2017 Λήξη: 20/12/2017
Εργαστήρι Πεζογραφίας

Εργαστήρι Πεζογραφίας

Έναρξη: 02/10/2017 Λήξη: 19/02/2018
Τουρκική γλώσσα και πολιτισμός

Τουρκική γλώσσα και πολιτισμός

Έναρξη: 25/09/2017 Λήξη: 16/07/2018

Κατηγορίες σεμιναρίων

Εκδηλώσεις