Επικοινωνία

Αθλητική Δημοσιογραφία

Αθλητική Δημοσιογραφία

Έναρξη: 03/10/2018 Λήξη: 28/11/2018
Η τέχνη των Διαπραγματεύσεων

Η τέχνη των Διαπραγματεύσεων

Έναρξη: 07/05/2018 Λήξη: 21/05/2018
Η γλώσσα της πειθούς

Η γλώσσα της πειθούς

Έναρξη: 15/01/2018 Λήξη: 12/02/2018
Συμβουλευτική & Επιχειρηματικότητα

Συμβουλευτική & Επιχειρηματικότητα

Έναρξη: 13/01/2018 Λήξη: 14/01/2018
Μιλώντας Κυνικά

Μιλώντας Κυνικά

Έναρξη: 02/04/2017 Λήξη: 02/04/2017

Κατηγορίες σεμιναρίων

Εκδηλώσεις