Επιστήμες & Τεχνολογία

Stop Motion animaton

Stop Motion animaton

Έναρξη: 04/02/2019 Λήξη: 25/03/2019
Σεμινάριο Photoshop

Σεμινάριο Photoshop

Έναρξη: 27/02/2019 Λήξη: 15/05/2019
Σεμινάριο Lightroom

Σεμινάριο Lightroom

Έναρξη: 29/05/2019 Λήξη: 03/07/2019
Σεμινάριο φωτογραφίας #2

Σεμινάριο φωτογραφίας #2

Έναρξη: 11/11/2018 Λήξη: 16/12/2018
Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Έναρξη: 04/01/2016 Λήξη: 25/04/2016

Κατηγορίες σεμιναρίων

Εκδηλώσεις