Επιστήμες & Τεχνολογία

Σεμινάριο Λήψης βίντεο και Μοντάζ

Σεμινάριο Λήψης βίντεο και Μοντάζ

Έναρξη: 02/10/2018 Λήξη: 27/11/2018
Αθλητική Δημοσιογραφία

Αθλητική Δημοσιογραφία

Έναρξη: 24/09/2018 Λήξη: 05/11/2018
Σεμινάριο Lightroom

Σεμινάριο Lightroom

Έναρξη: 06/06/2018 Λήξη: 04/07/2018
Εισαγωγή στην Τέχνη του Μοντάζ

Εισαγωγή στην Τέχνη του Μοντάζ

Έναρξη: 29/05/2018 Λήξη: 21/06/2018
Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Έναρξη: 04/01/2016 Λήξη: 25/04/2016

Κατηγορίες σεμιναρίων

Εκδηλώσεις