Επιστήμες & Τεχνολογία

Πως λειτουργεί ο εγκέφαλος;

Πως λειτουργεί ο εγκέφαλος;

Έναρξη: 22/11/2018 Λήξη: 10/01/2019
Σεμινάριο Λήψης βίντεο και Μοντάζ

Σεμινάριο Λήψης βίντεο και Μοντάζ

Έναρξη: 16/01/2019 Λήξη: 27/11/2018
Σεμινάριο Photoshop

Σεμινάριο Photoshop

Έναρξη: 06/02/2019 Λήξη: 24/04/2019
Σεμινάριο Lightroom

Σεμινάριο Lightroom

Έναρξη: 29/05/2019 Λήξη: 03/07/2019
Σεμινάριο φωτογραφίας #2

Σεμινάριο φωτογραφίας #2

Έναρξη: 11/11/2018 Λήξη: 16/12/2018
Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Έναρξη: 04/01/2016 Λήξη: 25/04/2016

Κατηγορίες σεμιναρίων

Εκδηλώσεις