Επιστήμες & Τεχνολογία

Σεμινάριο Lightroom

Σεμινάριο Lightroom

Έναρξη: 05/06/2019 Λήξη: 10/07/2019
Σεμινάριο Illustrator

Σεμινάριο Illustrator

Έναρξη: 17/09/2019 Λήξη: 31/10/2019
Σεμινάριο φωτογραφίας #2

Σεμινάριο φωτογραφίας #2

Έναρξη: 10/11/2019 Λήξη: 15/12/2019
Stop Motion animaton

Stop Motion animaton

Έναρξη: 06/05/2019 Λήξη: 10/06/2019
Σεμινάριο Photoshop

Σεμινάριο Photoshop

Έναρξη: 06/03/2019 Λήξη: 15/05/2019
Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Έναρξη: 04/01/2016 Λήξη: 25/04/2016

Κατηγορίες σεμιναρίων

Εκδηλώσεις