Γλώσσες- Πολιτισμός

Ισπανική γλώσσα και πολιτισμός

Ισπανική γλώσσα και πολιτισμός

Έναρξη: 06/02/2019 Λήξη: 27/06/2019
Γαλλικά Oral

Γαλλικά Oral

Έναρξη: 02/11/2018 Λήξη: 30/05/2019
Σεμινάριο Νοηματικής Γλώσσας

Σεμινάριο Νοηματικής Γλώσσας

Έναρξη: 25/10/2018 Λήξη: 20/12/2018
Εργαστήρι Ιστορίας για τον Εθνικισμό

Εργαστήρι Ιστορίας για τον Εθνικισμό

Έναρξη: 17/10/2018 Λήξη: 05/12/2018
Τουρκική γλώσσα και πολιτισμός

Τουρκική γλώσσα και πολιτισμός

Έναρξη: 16/10/2018 Λήξη: 25/06/2019
Γυναίκες στην Τέχνη

Γυναίκες στην Τέχνη

Έναρξη: 28/06/2018 Λήξη: 12/07/2018
Ιταλική Γλώσσα και πολιτισμός

Ιταλική Γλώσσα και πολιτισμός

Έναρξη: 04/05/2018 Λήξη: 13/07/2018
Κινεζική Γλώσσα και Πολιτισμός

Κινεζική Γλώσσα και Πολιτισμός

Έναρξη: 15/03/2018 Λήξη: 31/05/2018

Κατηγορίες σεμιναρίων

Εκδηλώσεις