Οικονομία-Μάρκετινγκ

Social Media Content

Social Media Content

Έναρξη: 31/05/2018 Λήξη: 31/05/2018
Διαχείριση Social Media

Διαχείριση Social Media

Έναρξη: 26/09/2018 Λήξη: 17/10/2018
Η τέχνη των Διαπραγματεύσεων

Η τέχνη των Διαπραγματεύσεων

Έναρξη: 05/06/2019 Λήξη: 26/06/2019
Σεμινάριο Illustrator

Σεμινάριο Illustrator

Έναρξη: 07/11/2019 Λήξη: 27/12/2019
Σεμινάριο Soft Skills

Σεμινάριο Soft Skills

Έναρξη: 13/10/2020 Λήξη: 20/10/2020
Σεμινάριο Αθλητικής Δημοσιογραφίας

Σεμινάριο Αθλητικής Δημοσιογραφίας

Έναρξη: 30/09/2019 Λήξη: 30/09/2019
Φύγε από το 95%

Φύγε από το 95%

Έναρξη: 05/10/2019 Λήξη: 05/10/2019