Πρωινά τμήματα

Τα σεμινάρια που έχουν και πρωινα τμήματα στον Κήπο

Δημιουργική Κίνηση για 60+

Δημιουργική Κίνηση για 60+

Έναρξη: 25/04/2018 Λήξη: 30/05/2018
Εργαστήρι αφήγησης παραμυθιού

Εργαστήρι αφήγησης παραμυθιού

Έναρξη: 30/04/2018 Λήξη: 28/03/2018
Εργαστήριο Γλυπτικής

Εργαστήριο Γλυπτικής

Έναρξη: 07/05/2018 Λήξη: 11/06/2018
Yoga, η «Επιστήμη της ζωής»

Yoga, η «Επιστήμη της ζωής»

Έναρξη: 18/04/2018 Λήξη: 11/07/2018
Workshop Τσιμέντου

Workshop Τσιμέντου

Έναρξη: 24/02/2018 Λήξη: 24/03/2018
Τουρκική γλώσσα και πολιτισμός

Τουρκική γλώσσα και πολιτισμός

Έναρξη: 15/01/2018 Λήξη: 16/07/2018

Κατηγορίες σεμιναρίων

Εκδηλώσεις