Πρωινά τμήματα

Τα σεμινάρια που έχουν και πρωινα τμήματα στον Κήπο

Yoga, η «Επιστήμη της ζωής»

Yoga, η «Επιστήμη της ζωής»

Έναρξη: 22/08/2018 Λήξη: 26/06/2019
Δημιουργική Κίνηση για 60+

Δημιουργική Κίνηση για 60+

Έναρξη: 05/09/2018 Λήξη: 27/03/2019
Εργαστήρι αφήγησης παραμυθιού

Εργαστήρι αφήγησης παραμυθιού

Έναρξη: 11/06/2018 Λήξη: 12/06/2018
Εργαστήριο Γλυπτικής

Εργαστήριο Γλυπτικής

Έναρξη: 07/05/2018 Λήξη: 11/06/2018
Τουρκική γλώσσα και πολιτισμός

Τουρκική γλώσσα και πολιτισμός

Έναρξη: 15/01/2018 Λήξη: 16/07/2018

Κατηγορίες σεμιναρίων

Εκδηλώσεις