Πρωινά τμήματα

Τα σεμινάρια που έχουν και πρωινα τμήματα στον Κήπο

Pilates και Σώμα

Pilates και Σώμα

Έναρξη: 16/03/2020 Λήξη: 29/06/2020
Φύγε από το 95%

Φύγε από το 95%

Έναρξη: 05/10/2019 Λήξη: 05/10/2019