Πρωινά τμήματα

Τα σεμινάρια που έχουν και πρωινα τμήματα στον Κήπο

Δημιουργική Κίνηση για 60+

Δημιουργική Κίνηση για 60+

Έναρξη: 05/09/2018 Λήξη: 27/03/2019
Yoga, η «Επιστήμη της ζωής»

Yoga, η «Επιστήμη της ζωής»

Έναρξη: 22/08/2018 Λήξη: 26/06/2019
Εργαστήρι αφήγησης παραμυθιού

Εργαστήρι αφήγησης παραμυθιού

Έναρξη: 11/06/2018 Λήξη: 12/06/2018

Κατηγορίες σεμιναρίων

Εκδηλώσεις