Πρωινά τμήματα

Τα σεμινάρια που έχουν και πρωινα τμήματα στον Κήπο

Γιόγκα για Κάθε Σώμα

Γιόγκα για Κάθε Σώμα

Έναρξη: 16/05/2022 Λήξη: 04/07/2022
Σεμινάριο βρεφικού Μασάζ

Σεμινάριο βρεφικού Μασάζ

Έναρξη: 18/05/2022 Λήξη: 08/06/2022