Ο Πόντος ως «point d’appui» για ανατρεπτικά κινήματα.

 Πόντος ως «point d’appui» για ανατρεπτικά κινήματα. Διεθνείς μηχανορραφίες, ιδεολογίες και εθνική συνείδηση στα ποντοαρμενικά βιλαέτια, 1850-1924.
 

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μία άνθηση των «ποντιακών γραμμάτων» διεθνώς ως ιδιαίτερη κουλτούρα και εθνολογικός μικρόκοσμος. Στην Ελλάδα ο όρος Πόντος συμβολίζει ένα γεωγραφικό χώρο με θρύλους, πολιτισμό και λαογραφικές παραδόσεις που χάνονται στα βάθη των αιώνων. Για όσους έχουν καταγωγή από την περιοχή περιέχει συνάμα και ένα φορτικό συγκινησιακό υπόβαθρο μέσα από τα οικογενειακά τους ακούσματα, από την πληθώρα συγγραμμάτων και καταγραφών από οργανώσεις, συλλόγους και θρησκευτικά σύμβολα. Όμως ο Πόντος διαθέτει και μία άλλη διάσταση που υπερβαίνει τις γνωστές προσεγγίσεις και εμπεριέχει πολύ περισσότερα από όσα συνήθως παρουσιάζονται. Από την αρχαιότητα αυτή η ποντοπόρος και πολιτισμικά γενεσιουργός περιοχή λειτουργεί ως θέση-κλειδί στις εξελίξεις της Ευρασίας και για τον έλεγχο στην ανατολή. Εξετάζοντας τα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα, υπό αυτό το πρίσμα, αναδεικνύεται ένα διεθνές ανταγωνιστικό πλαίσιο με πολλούς παίκτες, παραμέτρους, αντιδραστικά σχέδια και υποχθόνιες ενδείξεις που συμπληρώνουν τον πολυδιάστατο ποντιακό χάρτη στο χώρο και στο χρόνο.

 

Παρουσίαση: Αλέξανδρος Καστρινάκης Π.

 

Τετάρτη 28 Μαΐου στις 19.00 στον πολυχώρο apoDec, Σφέτσου 3, κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερh