Προσωπική Στρατηγική Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας

Έναρξη: 21/12/2017 Λήξη: 21/12/2017

Η επιλογή ενός επαγγέλματος είναι σημαντική απόφαση που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη γενικότερη Σταδιοδρομία του ατόμου. Απαιτούνται γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες. Περιλαμβάνει:

  • Σωστός σχεδιασμό
  • Προγραμματισμό
  • Ρεαλιστική αξιολόγηση

Όταν επιλέγουμε ένα επάγγελμα, σημαίνει ότι διοχετεύουμε τις προσπάθειες μας προς μια ορισμένη κατεύθυνση, ότι ακολουθούμε μια συγκεκριμένη διαδρομή, ότι δεχόμαστε να ζήσουμε με έναν τρόπο ζωής που να συμφωνεί με το επάγγελμα μας.

 

Πολλοί είναι οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τις επαγγελματικές μας αποφάσεις, τόσο ατομικοί όσο και εξωτερικοί. Τους ατομικούς παράγοντες τους διακρίνουμε σε βιολογικούς (οι οποίοι μπορούν να διευκολύνουν ή να δυσχεράνουν την πορεία μας σε έναν επαγγελματικό χώρο) και σε λοιπούς προσωπικούς, όπως είναι οι επιθυμίες, τα ενδιαφέροντα, οι αξίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μας, με βάση τα οποία ένα επάγγελμα μας φαίνεται περισσότερο ή λιγότερο ελκυστικό. Υπάρχουν, όμως, και εξωτερικοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την επιλογή μας, μπορούν που να την κάνουν πιο εύκολη ή πιο δύσκολη. Κάποιοι από αυτούς είναι η οικογένεια μας, οι φίλοι μας, η κοινωνική ή πολιτισμική ομάδα στην οποία ανήκουμε, οι οικονομικές μας δυνατότητες ή ανάγκες και το ‘πνεύμα της εποχής’ μας.

 

Εισηγήτρια: Μαρία Ιωαννίδου

 

Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στην ανοιχτή εκδήλωση την Πέμπτη 21/12 στις 20:00.