Χριστιανική Τέχνη

Έναρξη: 09/04/2014 Λήξη: 09/04/2014
«Το Πάθος, η Ανάσταση και η Μύηση: ένα πέρασμα από τη Πρωτοχριστιανική Τέχνη».
 
 
Ο Χριστιανισμός ως πνευματικό φαινόμενο εμφανίστηκε γεωγραφικά,στην Ανατολή ενώ στην εξάπλωσή του έκανε χρήση τόσο των εργαλείων εκείνων που η ανατολική του προέλευση προσέφερε, αλλά και εκείνων που διέθεσε ο Ελληνο-ρωμαϊκός κόσμος, εντός του οποίου αρχικά εξαπλώθηκε. 
Μέσα στην αχανή Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του θρησκευτικού συγκριτισμού, η διδασκαλία του Ιησού , κατάφερε όχι να επιβιώσει αλλά όντως να ζήσει και να «ανδρωθεί» εντός αυτής.
Η παλαιοχριστιανική τέχνη (τέχνη των Κατακομβών) αποτελεί ακριβώς τη φωνή του χριστιανικού παρελθόντος των πρώτων βημάτων της διάδοσης του Χριστιανισμού, ενός παρελθόντος το οποίο, κατά την εποχή της αποδόμησης, καθίσταται ολοένα και περισσότερο πρόσφορο για μελέτη και έρευνα αφού σε αυτό μπορεί να διακρίνει κανείς έναν Χριστιανισμό ανόθευτο από τις επιδράσεις της ανάμειξής του με την κοσμική εξουσία.
Λόγος, λοιπόν, θα γίνει  στη σχέση της τέχνης της περιόδου με την τελετουργία (ως τρόπου έκφρασης της χριστιανικής Αλήθειας) και συγκεκριμένα με τις τελετές που αφορούν στη χριστιανική μύηση με την  περίοδο της Μ. Τεσσαρακοστής -η οποία στην Αρχαία Εκκλησία ήταν η κατεξοχήν χρονική περίοδος για την προετοιμασία των κατηχουμένων, οι οποίοι έβαιναν προς το βάπτισμα- να αποτελεί τον καταλληλότερο χρόνο για μια τέτοια συζήτηση. 
 
Η ομιλία-συζήτηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων «Τετάρτες στον Κήπο» από την πολιτιστική ομάδα «Κήπος» με εισηγητή τον Ιωάννη Συρράκο-Κεσέν, ιστορικό και αρχαιολόγο με ειδίκευση στην Χριστιανική Τέχνη και συνεργάτη του κέντρου Διαχριστιανικού και Διαθρησκειακού Διαλόγου "Together", στη Θεσσαλονίκη.