Ημερολόγιο

Δευτέρα
25/05/2020
Τρίτη
26/05/2020
Τετάρτη
27/05/2020
Πέμπτη
28/05/2020
Παρασκευή
29/05/2020
Σάββατο
30/05/2020
Κυριακή
31/05/2020
Δευτέρα
25/05/2020
18:00 - 21:00 Σεμινάριο Ψυχολογίας και προσωπικής ανάπτυξης Τρίτη
26/05/2020
Τετάρτη
27/05/2020
Πέμπτη
28/05/2020
19:30 - 21:30 Τουρκική Γλώσσα και Πολιτισμός προχωρημένων Παρασκευή
29/05/2020
Σάββατο
30/05/2020
16:00 - 18:00 Εφηβικό Θέατρο Κυριακή
31/05/2020