Εισαγωγή στην Τέχνη του Μοντάζ

Έναρξη: 29/05/2018 Λήξη: 21/06/2018

 

Η αφθονία του υλικού και οι λεπτές επιταγές του συγχρονισμού στον κινηματογράφο επέβαλλαν με τρόπο καθοριστικό την παρουσία της τέχνης και της τεχνικής του μοντάζ ως ειδοποιό για το μέσο. Το αποφασιστικό αυτό στάδιο της επεξεργασίας μίας ταινίας όπου γίνεται η σύνθεση όλων των στοιχείων της, διέπεται από κανόνες που υπηρετούν, ενδυναμώνουν και επανεφευρίσκουν την κινηματογραφική αφήγηση.

Αυτός ο κύκλος εστιάζει στις βασικές αρχές της σύνθεσης της κινούμενης εικόνας καθώς και σε μία σύντομη αλλά περιεκτική εισαγωγή στις λειτουργικότητες των προγραμμάτων μοντάζ, με παράδειγμα το premiere.

 

Το σεμινάριο δεν απαιτεί προηγούμενες γνώσεις και απευθύνεται σε ανθρώπους που θέλουν να γνωρίσουν την τέχνη του μοντάζ από τα θεμέλιά της και να θέσουν τις βάσεις για μία αποτελεσματική κατανόηση των αρχών που την διέπουν.

 

 • Γνωριμία, ανίχνευση επιπέδου κινηματογραφικής γνώσης και αναγκών. Βασικές κινηματογραφικές έννοιες: Καρέ, Πλάνο (Τύποι), Λήψη, Σκηνή, Σεκάνς. Μεγέθη πλάνων. Κινήσεις κάμερας.
 • Συνέχεια και ασυνέχεια. 2d φόρμα με 3d περιεχόμενο. Το ρακόρ. Τα είδη του ρακόρ. Βασικά τεχνικά ρακόρ: Μεγέθη πλάνων. Άξονας. Κίνηση. Διαστάσεις του κινηματογραφικού μονταζ (4 σημεία ελέγχου). Μοντάζ συνέχειας. Παραδείγματα. Παράδοση και επεξήγηση άσκησης «Ρυθμολογία σεκάνς»
 • Το ντεκουπάζ. Ρυθμός. Τύποι edit. Φαινόμενα edit. Τύποι μοντάζ, στυλ, μία σύντομη ιστορία μοντάζ. Μοντάζ ασυνέχειας.
 • Ο συνδυασμός ήχου και εικόνας. Τρόποι συνεργασίας από το γύρισμα ως την τελική κόπια. Πως το μοντάζ αφηγείται την ιστορία, μεταβολές σε περιεχόμενο,και είναι σε ένα αρχικό στάaκήύφος, ρυθμό.              
 • Βασικές λειτουργικότητες προγραμμάτων μοντάζ, interface. Η βασική οφφ και ον line διαδικασία. Από το άνοιγμα ενός πρότζεκτ ως την επιλογή των ωφέλιμων υλικών.
 • Η επεξεργασία του υλικού. Το σημείο του κατ. Τεχνικές transition, ταχύτητας, κόλορ.  Από το πρώτο ντραφτ, στο τελικό export, codes και codecs
 • Παρουσιάσεις και συζήτηση για τις νοηματοδοτήσεις των κατ.

 

ΣΤΟΧΟΙ

Συμμετέχοντας με τρόπο ενεργητικό, στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν και κατανοούν τη βασική τεχνική ορολογία του κινηματογράφου που αφορά στο μοντάζ.
 • Γνωρίζουν όλη τη θεμελιώδη τεχνική γύρω από την εκτός γραμμής (off line) διαδικασία μοντάζ, τις αρχές συνέχειας, τα σημεία ελέγχου και τις δυνατότητες παράβασης του κανόνα.
 • Αναγνωρίζουν τις τεχνικές του μοντάζ σε ταινίες και πως νοηματοδοτούν, ενισχύουν, και υπερβαίνουν την ιστορία.
 • Κατανοούν τη βασική on line διαδικασία, γνωρίζοντας τις βασικές εντολές, λειτουργίες, τα εργαλεία και το περιβάλλον εργασίας καθώς και τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά για το μοντάζ σε προγράμματα

Εισηγήτρια: Μάγια Τσαμπρού

 

 

Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στη συνάντηση γνωριμίας του σεμιναρίου την Τρίτη 29/5 στις 18:00, όπου η εισηγήτρια θα σας μιλήσει για το πρόγραμμα του σεμιναρίου και θα λυθούν τυχόν απορίες.

 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε έξι τρίωρες συναντήσεις κάθε Τρίτη και Πέμπτη 18:00-21:00 και το συνολικό κόστος τουθ σεμιναρίου θα είναι 80,00 ευρώ (75,00 φοιτητών/ ανέργων)

Κατηγορίες σεμιναρίων

Εκδηλώσεις