Γαλλική Γλώσσα και Πολιτισμός αρχαρίων

Έναρξη: 11/10/2019 Λήξη: 27/03/2020
Κύκλος σεμιναρίων γαλλικής γλώσσας για αρχάριους με στόχο την απαραίτητη γνώση και ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου - επιπέδου γλώσσας.


Τα σεμινάρια με σκοπό την απόκτηση γνώσεων βασικής επικοινωνίας, θα ξεκινήσουν με τη γνώση της βασικής δομής της γλώσσας (γραμματικών και συντακτικών γνώσεων) και τον λεξιλογικό εμπλουτισμό απαραίτητο για την στοιχειώδη σε οικείους τομείς επικοινωνία.

Οι συναντήσεις μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες των συμμετεχόντων.

On vous attend! (= σας περιμένουμε)

Εισηγήτρια: Μάχη Κωνσταντινίδου
 
Η πρώτη συνάντηση του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11/10 στις 18:00-20:00.

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα, κάθε Παρασκευή 18:00-20:00 και το κόστος του σεμιναρίου θα είναι 45,00 ευρώ (40,00 φοιτητών/ ανέργων) για κάθε μήνα.