Κύκλος βιωματικών εργαστηρίων προσωπικής ανάπτυξης και ενδυνάμωσης

Έναρξη: 05/03/2015 Λήξη: 29/05/2015
Αντιμετωπίζοντας τις σύγχρονες προκλήσεις – Στρατηγικές για αποτελεσματική αντιμετώπιση των προσωπικών και εργασιακών ζητημάτων.
 
Ο σύγχρονος άνθρωπος καλείται να ανταπεξέλθει σε ποικίλες καταστάσεις, τόσο στον εργασιακό, όσο και στον προσωπικό/ διαπροσωπικό τομέα. Τα τελευταία χρόνια, έχει διαπιστωθεί λόγω των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, οι οποίες θα τους ενδυναμώσουν με τέτοιο τρόπο, ώστε να αντιμετωπίσουν, κυρίως εσωτερικά, τις αναδυόμενες καθημερινές δυσκολίες, καθώς και να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις στα ζητήματα που αντιμετωπίζουν. 
Ο παρόν κύκλος βιωματικών εργαστηρίων αποτελείται από 8 δίωρες συναντήσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων παρουσιάζεται σύντομη θεωρία βάσει θεματικής και εν συνεχεία οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν και να συμμετέχουν ενεργά στις βιωματικές ασκήσεις.
Οι θεματικές ενότητες που θα αναλυθούν, είναι οι ακόλουθες:
1) Διαχείριση άγχους στο χώρο εργασίας και στην οικογένεια
2) Διαχείριση συγκρούσεων – Αποτελεσματική αντιμετώπιση
3) Η αξία της αυτοεκτίμησης: Ενδυναμώνοντας τον εαυτό μου
4) Διεκδικητική συμπεριφορά: Πώς να μάθουμε να αντιμετωπίζουμε τους άλλους βάζοντας όρια 
5) Σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης (burn-out): Πρόληψη – Αντιμετώπιση
6) Συναισθηματική νοημοσύνη: Γιατί είναι απαραίτητη για την προσωπική και επαγγελματική μας ανέλιξη
7) Επιλογή συντρόφου: Πώς να δημιουργήσουμε ώριμες και υγιείς σχέσεις με το άλλο φύλο
8) Οργανωτικές ικανότητες: Πώς να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το χρόνο μας και να οργανώνουμε καλύτερα τη ζωή μας.