Μύθος,Ιστορία,Ιδεολογία:Το παραδειγμά του εθνικισμού

Έναρξη: 05/02/2014 Λήξη: 05/04/2014

Μύθος, Ιστορία, Ιδεολογία: Το παράδειγμα του εθνικισμού

 

Τι είναι Ιστορία; Υπάρχει κάτι κοινό πίσω από όλα τα ιστορικά έργα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ή απλά υπάρχουν μόνο ιστορικοί και καθόλου Ιστορία; Ποιος είναι ο στόχος και ποιες οι μέθοδοι της ιστοριογραφίας; Τι χρωστά στην επιστημονική κριτική σκέψη κατά την έρευνα, και τι στην ρητορική κατά την αφήγηση; Είναι καθαρή επιστήμη ή λογοτέχνημα; Τι προκύπτει μέσα από τα ιστορικά έργα καθαυτά και τι μέσα από τα θεωρητικά κείμενα περί ιστορικής γραφής; Ποια είναι η σχέση της με το παρελθόν που περιγράφει, με το παρόν του ιστορικού που την καταγράφει, με το μέλλον στο οποίο ο ιστορικός απευθύνεται και πως διαπλέκονται αυτές οι χρονικές κατηγορίες; Ποιος είναι ο ρόλος της προσωπικότητας στην Ιστορία και πως δημιουργείται ο μύθος των Μεγάλων; Σε ποιους έδωσαν κατά καιρούς φωνή οι ιστορικοί και ποιους καταδίκασαν στη σιωπή; Είναι τελικά ο Μύθος η μήτρα της Ιστορίας και είναι από την άλλη η Ιστορία ο φορέας και η θεραπαινίδα αντίστοιχα των κυρίαρχων ιδεολογιών και της εξουσίας;

Σαν συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής των αναζητήσεών μας θα πάρουμε το ιδεολογικό φαινόμενο του εθνικισμού. Θα δούμε το έθνος σαν μια «φαντασιακή κοινότητα» που βασίζεται σε μια συλλογική ταυτότητα. Ένα συστατικό αυτής της ταυτότητας είναι η συλλογική μνήμη. Πως διαμορφώνεται και καλλιεργείται αυτή η μνήμη; Κατά πόσο είναι κριτικά ιστορική και κατά πόσο άκριτα μυθιστορική; Ποιος είναι ο ρόλος της εθνικής συνείδησης στην ιστοριογραφία και ποιος είναι ο ρόλος της Ιστορίας για την εθνική συνείδηση; Είναι τελικά «εθνικόν ό τι είναι αληθές» ή το αντίστροφο για τον ιστορικό εθνικής ιστορίας; Πως δημιουργεί ο ιστορικός με υλικά του παρελθόντος μια ταυτότητα και το μέλλον της;

Αυτά τα ερωτήματα θα μας απασχολήσουν στις συναντήσεις μας όχι τόσο για να βρούμε οριστικές απαντήσεις όσο για να διατυπώσουμε ακόμη ακριβέστερα και γονιμότερα τα ερωτήματα σε μια συνεχή αναζήτηση και συζήτηση. Στις συναντήσεις μας θα επισκεφτούμε τα εργαστήρια της ιστοριογραφίας, όπως αρχεία και βιβλιοθήκες, για να ανακαλύψουμε την πρώτη ύλη και τις μεθόδους της, καθώς και τα αποτελέσματα και υποπροϊόντα της, όπως μουσεία και μνημεία, για μια ανάγνωση της ιστορίας πάνω στον ζωντανό ιστό της πόλης και για να αναγνώσουμε σε αυτά τις μυθολογίες της.