Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Έναρξη: 04/01/2016 Λήξη: 25/04/2016

Εκπαιδευτικά Λογισμικά- Μαθαίνω με τον Υπολογιστή

 

Ο πολυχώρος τεχνών και πολιτισμού ‘Κήπος’ στο πλαίσιο σειράς προγραμμάτων που αφορούν το παιδί, τον έφηβο και την εκπαίδευση, διοργανώνει σεμινάριο σχετικά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση σε συνεργασία με τον Αντώνη Καλύβα. 

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές, γονείς και σε όποιον αγαπά την εκπαίδευση και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν την προσφορά των Νέων Τεχνολογιών στην Γενική αλλά και στην Ειδική Εκπαίδευση. Θα παρουσιαστούν εκπαιδευτικά λογισμικά για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης αλλά και όλα τα μαθήματα - γνωστικά αντικείμενα.  Οι εκπαιδευόμενοι με το πέρας του σεμιναρίου θα είναι σε θέση να :

 

 • περιγράφουν τα θετικά σημεία των ΤΠΕ στην Γενική αλλά και στην Ειδική Εκπαίδευση,
 • επιλέγουν εκπαιδευτικά λογισμικά για το κατάλληλο μάθημα - γνωστικό αντικείμενο,
 • διακρίνουν την κατάλληλη δραστηριότητα μέσω του εκπαιδευτικού λογισμικού για το αντίστοιχο μαθησιακό στιλ και μαθησιακό επίπεδο,
 •  χρησιμοποιήσουν  Web 2 εργαλεία στην εκπαιδευτική διαδικασία,
 • σχεδιάζουν εκπαιδευτικά σενάρια με χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών,
 • συνθέτουν διδακτικών στόχους των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών με τις δραστηριότητες των εκπαιδευτικών λογισμικών,
 • αναπτύξουν κριτική στάση για την εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην γενική και ειδική εκπαίδευση,
 • διαμορφώσουν θετική στάση για τα εκπαιδευτικά λογισμικά και τα εργαλεία Web 2 στην εκπαιδευτική διαδικασία

 

Οι θεματικές ενότητες στις οποίες χωρίζεται το σεμινάριο είναι οι εξής :

 

        1η θεματική Ενότητα (Έννοιες) :

 

 • Ορισμός και περιγραφή Νέων Τεχνολογιών / ΤΠΕ
 •   Παρουσίαση ερευνών για  τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην εκπαίδευση
 • Θετικά και αρνητικά των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
 • Θεωρίες μάθησης και η σχέση τους με τις ΤΠΕ
 • ΤΠΕ και Ειδική Αγωγή

 

        2η θεματική Ενότητα :

 

 • Ορισμός και περιγραφή Εκπαιδευτικών Λογισμικών
 • Πλεονεκτήματα Εκπαιδευτικών Λογισμικών
 • Παρουσίαση Εκπαιδευτικών Λογισμικών ανά γνωστικό αντικείμενο/ μάθημα(Προσχολική Αγωγή, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση)
 • Εργαλεία Web 2 (Πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης, blog, Λογισμικά Εννοιολογικής χαρτογράφησης κ.α.)

 

        3η θεματική Ενότητα :

 

 • Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών με χρήση των ΤΠΕ
 • Διαθεματικά ΑΠΣ διαφόρων γνωστικών αντικειμένων
 • Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και ΤΠΕ
 • Σύνθεση διδακτικών στόχων με τις δραστηριότητες των εκπαιδευτικών λογισμικών, για διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα/ μαθήματα
 • Δημιουργία εκπαιδευτικού σεναρίου με ΤΠΕ και εκπαιδευτικά Λογισμικά

 

Το σεμινάριο θα διαρκέσει 25 ώρες.

 

Πληροφορίες για τον εισηγητή Αντώνιο Καλυβά βρίσκετε εδώ