Οικολογία, κοινά αγαθά και συνεργατισμός

Έναρξη: 16/01/2020 Λήξη: 30/04/2020

Ανακτώντας το περιβάλλον και τα κοινά μας αγαθά με κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.)

 

Ένα σπονδυλωτό σεμινάριο, αποτελούμενο από 6 αυτοτελή μέρη:

  1. Τροφή: συνεργατισμός καταναλωτών-παραγωγών. Διατροφικός τομέας, παραγωγοί, έμποροι, καταναλωτές. Ποιότητα των προϊόντων, έλεγχος και τιμές. Συνεταιρισμοί και πρακτικές απευθείας συνεργασίας καταναλωτών – παραγωγών.
  2. Συνεργατική διαχείριση του νερού. Το νερό ως κοινό αγαθό. Η συνεργατική διαχείριση του νερού στη Θεσσαλονίκη.
  3. Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία – ΚΑΛΟ. Κοινωνική σκοπιμότητα ίδρυσης φορέα ΚΑΛΟ. Συγκριτικά πλεονεκτήματα. Διεθνείς Συνεταιριστικές Αρχές και Αξίες. Ιδρυτική ομάδα. Θεσμικό πλαίσιο. Επιλογή νομικής μορφής και οικονομικού τομέα. Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός. Ανάγκες και πηγές χρηματοδότησης. Κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα. Κοινωνικό μάρκετινγκ και αντίκτυπος. Διακυβέρνηση και διαχείριση. Συνεταιριστική εργασία. Κοινωνικό franchising. Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΚΑΛΟ. Διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειριών.
  4. Κλιματική κρίση. Αιτίες, οικονομικές και ενεργειακές πολιτικές. Ο ρόλος του τρόπου ζωής και της εκπαίδευσης.
  5. Ενεργειακές κοινότητες. Εξοικονόμηση και παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Συνεργατική παραγωγή ενέργειας από τους πολίτες.
  6. Κοινωνική διαχείριση αστικών απορριμμάτων. Το πρόβλημα και οι τρόποι διαχείρισης. Η συνεργατική, αποκεντρωμένη, ολοκληρωμένη διαχείριση βασισμένη στην μείωση-πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση-λιπασματοποίηση.

Απευθύνεται σε κάθε ευαισθητοποιημένο και ενεργό πολίτη, που θέλει να εμβαθύνει στα μεγάλα σύγχρονα οικολογικά θέματα (κλιματική κρίση, νερό, τροφή, ενέργεια, διαχείριση απορριμμάτων), στις δυνατότητες καθημερινής ατομικής και συλλογικής δραστηριοποίησης στους τομείς αυτούς, αλλά και στις ευκαιρίες για εργασιακή απασχόληση διαμέσου της δημιουργίας συνεργατικών φορέων στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας (ΚΑΛΟ).

 

Εισηγητές:

Αλέξανδρος Γεωργόπουλος, Καθηγητής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ, Πρόεδρος ΕΣ του UnivSSE Coop

Ανδρέας Οικονόμου, Αν. Καθηγητής Ψυχολογίας ΑΣΠΑΙΤΕ, Αντιπρόεδρος ερευνών-μελετών ΔΣ του UnivSSE Coop

Άννα Τζάκου, Αρχιτέκτων, MSc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Αν. Γραμματέας ΔΣ του UnivSSE Coop

Άσπα Παπαφιλίππου, Δρ Κοινωνιολογίας Συνεταιρισμών, Αντιπρόεδρος εκπαίδευσης ΔΣ του UnivSSE Coop

Βενετία Μπαρμποπούλου, Συμβουλευτική Κοινωνιολόγος MSc, μέλος UnivSSE Coop

Γιώργος Μπλέκας, Αν. Καθηγητής Χημείας Τροφίμων ΑΠΘ, Αντιπρόεδρος υποδομών ΔΣ του UnivSSE Coop

Θανάσης Δεβετζίδης, Σύμβουλος ΕΠ και εκπαιδευτής ενηλίκων, MSc Κοινωνιολογίας και ΔΒΜ, μέλος UnivSSE Coop

Ιωάννα Μητρούση, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Γραμματέας ΔΣ του UnivSSE Coop

Κώστας Νικολάου, Διδάσκων Οικολογίας και ΚΑΛΟ στο ΑΠΘ, Πρόεδρος ΔΣ του UnivSSE Coop

Λάζαρος Αγγέλου, Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός MSc, Πρόεδρος ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο., μέλος UnivSSE Coop

Μίνα Θάνου, Επιχειρηματίας, Ταμίας ΔΣ του UnivSSE Coop

Σοφία Στεφανίδου, Περιβαλλοντολόγος MSc, διαχείριση προγραμμάτων, μέλος UnivSSE Coop

 

Η πρώτη συνάντηση του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28/11 19:30-22:00.

 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε είκοσι τρίωρες συναντήσεις, κάθε Πέμπτη 19:30-22:00 και το συνολικό του κόστος θα είναι 300,00 ευρώ (270,00 φοιτητικό/ ανέργων).

 

Μεμονωμένα όλες οι ενότητες, οι ημερομηνίες και το κόστος τους

 

 

Σεμινάριο

Εισηγητές

Ημερομηνία

Κόστος (€)

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1

Κλιματική κρίση

Αιτίες, οικονομικές και ενεργειακές πολιτικές.

Ο ρόλος του τρόπου ζωής και της εκπαίδευσης.

Κώστας Νικολάου

Μαϊος 2020

30,00

Αλέξανδρος Γεωργόπουλος

Μαϊος 2020

 

 

 

 

 

2

Ενεργειακές κοινότητες

Εξοικονόμηση και παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Συνεργατική παραγωγή ενέργειας από τους πολίτες.

Κώστας Νικολάου

Μαϊος 2020

30,00

Λάζαρος Αγγέλου

 
 

 

 

 

 

3

Κοινωνική διαχείριση αστικών απορριμμάτων

Το πρόβλημα και οι τρόποι διαχείρισης. Η συνεργατική, αποκεντρωμένη, ολοκληρωμένη διαχείριση βασισμένη στην μείωση-πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση-λιπασματοποίηση.

Κώστας Νικολάου

Ιούνιος 2020

30,00

Λάζαρος Αγγέλου

 

 

 

 

 

 

4

Τροφή: συνεργατισμός καταναλωτών-παραγωγών

Διατροφικός τομέας, παραγωγοί, έμποροι, καταναλωτές.

Ποιότητα των προϊόντων, έλεγχος και τιμές.

Συνεταιρισμοί και πρακτικές απευθείας συνεργασίας καταναλωτών – παραγωγών.

Κώστας Νικολάου, Γιώργος Μπλέκας

Ιούνιος 2020

 

30,00

Λάζαρος Αγγέλου

 

 

 

 

 

 

5

Συνεργατική διαχείριση του νερού

Το νερό ως κοινό αγαθό.

Η συνεργατική διαχείριση του νερού στη Θεσσαλονίκη.

Κώστας Νικολάου

23 Ιαν 2020

30,00

Λάζαρος Αγγέλου

30 Ιαν 2020

 

 

 

 

 

 

 

Συνάντηση γνωριμίας

Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας ”UnivSSE Coop”

6 Φεβ 2020

-

 

 

 

 

 

6

Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία – ΚΑΛΟ

Εισαγωγή στην ΚΑΛΟ. Κοινωνική σκοπιμότητα ίδρυσης φορέα ΚΑΛΟ. Συγκριτικά πλεονεκτήματα ΚΑΛΟ.

 

Κώστας Νικολάου

13 Φεβ 2020

150,00

Συνεταιρισμοί ΚΑΛΟ - Διεθνείς Συνεταιριστικές Αρχές και Αξίες

 

Άσπα Παπαφιλίππου

20 Φεβ 2020

Δημιουργία και λειτουργία της ιδρυτικής ομάδας ΚΑΛΟ

 

Ανδρέας Οικονόμου

27 Φεβ 2020

Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο ΚΑΛΟ. Επιλογή της νομικής μορφής. Διαδικασίες ίδρυσης και στρατηγικός σχεδιασμός

 

Λάζαρος Αγγέλου

5 Μαρ 2020

Επιλογή οικονομικού τομέα και δραστηριότητας.

Χρηματοδοτικές ανάγκες ΚΑΛΟ. Πηγές χρηματοδότησης.

 

Μίνα Θάνου, Ιωάννα Μητρούση

12 Μαρ 2020

Κοινωνικό επιχειρησιακό σχέδιο. Κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα. Κοινωνικό μάρκετινγκ. Κοινωνικός αντίκτυπος ΚΑΛΟ

 

Θανάσης Δεβετζίδης

19 Μαρ 2020

Διακυβέρνηση και διαχείριση. Συνεταιριστική εργασία

 

Κώστας Νικολάου

26 Μαρ 2020

Κοινωνικό franchising.

Ασφάλιση και φορολογία. Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΚΑΛΟ.

 

Βενετία Μπαρμποπούλου

2 Απρ 2020

Συμμετοχή στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

 

Σοφία Στεφανίδου

9 Απρ 2020

Μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειριών από υπάρχοντα συστήματα φορέων ΚΑΛΟ

 

Άννα Τζάκου

30 Απρ 2020

 

ΣΥΝΟΛΑ

60 ώρες

20 συναντήσεις

300,00