Παιδοψυχολογία-Η ένταξη στο σχολείο

Έναρξη: 07/10/2015 Λήξη: 04/11/2015

Ο «Κήπος» παρουσιάζει ένα νέο κύκλο συζητήσεων που θα βοηθήσει γονείς και εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των παιδιών ώστε να συμβάλλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην ανάπτυξη τους.

 

Η οικογένεια και το σχολείο αποτελούν δύο από τους σημαντικότερους θεσμούς κοινωνικοποίησης του παιδιού, οι οποίοι λειτουργούν όχι μόνο συμπληρωματικά, αλλά και διορθωτικά. Το περιεχόμενο της μάθησης δεν επιτελείται μέσα στο σχολείο αλλά και στο ευρύτερο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Νέες κοινωνικές συνθήκες και παράμετροι κάνουν το ρόλο του εκπαιδευτικού και του γονέα πιο δύσκολο και απαιτητικό από ποτέ, καθιστώντας την ουσιαστική επιμόρφωση και ενημέρωση τους επιτακτικής ανάγκης.

 

Στον πρώτο κύκλο τεσσάρων συναντήσεων που αφορά κυρίως γονείς αλλά και δασκάλους θα συζητηθούν τα εξής:

 

 1. Στρατηγικές διαβάσματος. Πως βάζουμε τα παιδιά σε πρόγραμμα και τα βοηθούμε αποτελεσματικά στο σπίτι.

2. Μαθησιακές δυσκολίες. Τι είναι, πότε να ανησυχήσω και πού πρέπει να απευθυνθώ;
3. Η σημαντικότητα του παιχνιδιού στην παιδική ανάπτυξη.
4. Βάλε παιδί μου όρια… Το internet, η τεχνολογία και τα μυστήρια.

 

Εισηγήτρια:Σταυρούλα Βαρσάκη