Πως λειτουργεί ο εγκέφαλος;

Έναρξη: 22/11/2018 Λήξη: 10/01/2019

Μια εισαγωγή στη διεπιστημονική γνωσιακή επιστήμη.

 

Η γνωσιακή επιστήμη είναι η διεπιστημονική προσπάθεια κατανόησης της λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου. Αποτελεί την εγκυρότερη επιστημονική προσπάθεια να ερευνηθούν οι γνωστικές και όχι μόνο λειτουργίες του ανθρώπινου εγκεφάλου. Προσπαθεί να δώσει επιστημονικές απαντήσεις σε φιλοσοφικά ερωτήματα που για αιώνες βασανίζουν τους ανθρώπους, όπως τι είναι και αν υπάρχει συνείδηση.

 

Η γνωσιακή επιστήμη αποτελείται από τέσσερεις βασικούς κλάδους, τη γνωστική ψυχολογία, τις νευροεπιστήμες, την τεχνητή νοημοσύνη και τη φιλοσοφία του νου. Στο σεμινάριο αυτό θα κάνουμε μια βασική εισαγωγή σε όρους και ιδέες της γνωσιακής επιστήμης όπως η αναπαράσταση, οι γνωστικές λειτουργίες, ο λειτουργισμός, ο εξαλειπτισμός και άλλα.

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε άτομο που θέλει να ενημερωθεί με τις επιστημονικές προσπάθειες για τη λειτουργία του εγκεφάλου, τη σχέση του εγκεφάλου και του νου, αλλά και τις προοπτικές που ανοίγονται σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη.

 

Στόχος είναι η ενημέρωση και η εισαγωγή του κοινού στην επιστημονική προσπάθεια με απλό και κατανοητό τρόπο.

 

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να εκτιμήσουν τις προσπάθειες της επιστημονικής κοινότητας.

 

Πρώτη συνάντηση: ιστορική προσέγγιση στη γνωσιακή επιστήμη. Ακολουθούμε τις εξελίξεις στην ψυχολογία, στη νευροφυσιολογία, τους υπολογιστές και στη γλωσσολογία και καταλήγουμε στις απαρχές της γνωσιακής επιστήμης έως σήμερα.

 

Δεύτερη συνάντηση: Γνωστική ψυχολογία. Ασχολούμαστε με τον κάθε κλάδο ξεχωριστά. Μιλάμε για υποθέσεις των γνωστικών ψυχολόγων, τη μνήμη, την προσοχή, την αντίληψη.

 

Τρίτη συνάντηση: Νευροεπιστήμες. Ασχολούμαστε με τη νευροφυσιολογία και την νευροψυχολογία, τις περιοχές του εγκεφάλου και τις σχετικές έννοιες, τους νευρώνες και τις λειτουργίες τους.

 

Τέταρτη συνάντηση: Τεχνητή νοημοσύνη. Μπαίνουμε στη σχέση μεταξύ υπολογιστών και νου, ασχολούμαστε με το υπολογιστικό, το συνδετιστικό και το δυναμικό μοντέλο.

 

Πέμπτη συνάντηση: Φιλοσοφία του νου. Βλέπουμε τις θεωρίες των φιλοσόφων του νου από το 17ο αιώνα έως σήμερα. Εξοικειωνόμαστε με τις έννοιες, συζητάμε για το πρόβλημα νους- σώμα και για τη συνείδηση.

 

Εισηγητής: Βαγγέλης Καλφόπουλος

 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε πέντε δίωρες συναντήσεις κάθε Πέμπτη 20:00-22:00 και το συνολικό του κόστος θα είναι 60,00 ευρώ (55,00 φοιτητών/ ανέργων)

Κατηγορίες σεμιναρίων

Εκδηλώσεις