Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι

Έναρξη: 09/03/2023 Λήξη: 23/03/2023

Τέσσερεις συναντήσεις για τους προσωκρατικούς φιλοσόφους

 

Οι δύο πιο γνωστοί αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι είναι ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης, όμως η ελληνική φιλοσοφία ξεκινάει πολλούς αιώνες νωρίτερα. Ο ίδιος ο Αριστοτέλης ονομάζει «αρχαίους» τους φιλοσόφους της Μιλήτου, ενώ ο Πλάτωνας επιχειρεί να συνοψίσει τις διαφορές ανάμεσα στα κυρίαρχα ρεύματα των προσωκρατικών.  Διανοητές όπως ο Θαλής, ο Αναξίμανδρος, ο Παρμενίδης, ο Ζήνωνας, ο Πυθαγόρας, ο Ηράκλειτος και ο Δημόκριτος, μαζί με τους συνεχιστές τους στην Αθήνα (όπως τους επιφανείς φιλοσόφους Αναξαγόρα και Πρωταγόρα) παρουσιάζονται μέσα από τους διαλόγους του Σωκράτη.

 

Μερικές φορές, μάλιστα, συνομιλητές του Σωκράτη είναι οι ίδιοι οι προσωκρατικοί... Εμείς, στις τέσσερεις συναντήσεις μας, θα εξετάσουμε τα κυριότερα τους χαρακτηριστικά.

 

Ενότητες:

Πρώτη συνάντηση:

α)Η σχολή της Μιλήτου (Θαλής-Αναξίμανδρος-Αναξιμένης). Η σύνδεση της αρχαίας φιλοσοφίας με τα μαθηματικά και την αρχή της φυσικής.

β) Η έννοια του Απείρου (Αναξίμανδρος)

γ)Ο Ηράκλειτος

 

Δεύτερη συνάντηση:

α) Η σχολή της Ελέας (Ξενοφάνης-Παρμενίδης-Ζήνωνας-Μέλισσος)

β) Τα παράδοξα του Ζήνωνα, η έννοια του Απείρου (μέρος Β’)

 

Τρίτη συνάντηση:

α)Ο Πυθαγόρας και οι Πυθαγόρειοι.

β) Η αντίδραση στους Ελεάτες φιλοσόφους από τον Δημόκριτο. Η έννοια του Ατόμου.

 

Τέταρτη συνάντηση:

α) Η Αθήνα γίνεται το κέντρο της φιλοσοφίας.

β) Ο Αναξαγόρας

γ) Ο Πρωταγόρας

δ) Επίλογος – η πορεία προς την Ακαδημία του Πλάτωνα και τον Ελληνιστικό κόσμο

 

Εισηγητής: Κυριάκος Χαλκόπουλος

 

Το σεμινάριο θα ολοκληρωθεί σε 4 συναντησεις διάρκειας 1 ώρας και 30 λεπτών, κάθε Πέμπτη 18:00-19:30. Η συνάντηση  γνωριμίας είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2/3 στις 18:00. Το κόστος συμμετοχής είναι 45,0€ (40,0€ φοιτητών/ανέργων).