Σεμινάριο Neurodanza®

Έναρξη: 10/02/2018 Λήξη: 25/02/2018

“Κινούμαστε και συνειδητοποιούμαστε...

Για να κατανοήσουμε, να μοιραστούμε… να συζήσουμε!” 

 

 

Τι είναι η Neurodanza® 

 

H Neurodanza®είναι μία πρωτοποριακή μέθοδος προσωπικής ανάπτυξης μέσω της κίνησης και της μουσικής. Βασίζεται στις ανακαλύψεις της Νευροεπιστήμης και εφαρμόζει πρακτικές του Coaching, του Mindfulness, του NLP και της θεραπείας Gestalt.

 

Η εναρμονισμένη και συνειδητοποιημένη κίνηση του σώματος είναι μία πύλη προς τη χαρά και την επιτυχία καθώς κερδίζουμε επίγνωση του εαυτού μας, των σχέσεων μας με τους άλλους, των άλλων με εμάς, και οδηγεί στο να κάνουμε το περιβάλλον μας πιο φιλικό.

 

H Neurodanza® δημιουργεί συνθήκες για μακροχρόνιες και σε βάθος αλλαγές στη ζωή μας, αισθητές από τις πρώτες συνεδρίες. Ενεργοποιεί τις δυναμικές του ανθρώπου με ευχάριστο, αρμονικό και δυναμικό τρόπο.

 

Απευθύνεται σε όσους ανθρώπους αναγνωρίζουν την ανάγκη να ισχύσουν και να βελτιώνουν τις έμφυτες δυναμικές και ψυχικές ποιότητες που χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη υπόσταση, οδηγώντας τους να βρουν το ζητούμενό τους για μια πλήρης και πετυχημένη συμβίωση τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. 

 

Τα οφέλη της κίνησης, του χορού και τις μουσικής μπορούν να χρησιμεύουν, πέρα από την προσωπική έκφραση, τη διέγερση-εκτόνωση-χαλάρωση και τη βιολογική ομοιόσταση, στην προσωπική εξέλιξη και στην ανάπτυξη των δυναμικών μας, βελτιώνοντας αισθητά την ποιότητα της ζωής μας.

 

 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε τρεις κύκλους:

 

1.     Δημιουργικότητα

«Δημιουργικότητα, μια έμφυτη δυναμική προς εξέλιξη».

 

Η Δημιουργικότητα είναι η ικανότητα να βρίσκουμε λύσεις και εκφράσεις πέρα από το συνηθισμένο τρόπο προσέγγισης. Είναι μια δυναμική που εκφράζεται ως έμφυτη τάση στο να κάνει το περιβάλλον και τη ζωή μας πιο συμβατή και φιλική σε σχέση με τη ψυχή μας.

 

Επαγγέλματα και απασχολήσεις οι οποίες βασίζονται στην δημιουργική δυναμικότητα, όπως είναι οι εικαστικοί, οι εκπαιδευτικοί, οι άνθρωποι των δημοσίων σχέσεων και του μάρκετινγκ, οι εκπαιδευτές, οι μουσικοί, οι χορευτές, οι σχεδιαστές, αντιμετωπίζουν φάσεις, κατά την διάρκεια της δημιουργίας, οι οποίες οδηγούν σε μονόδρομους έκφρασης και έμπνευσης, απογοήτευσης και τελικά άγχους.

 

Η Neurodanza®, μέσω της κίνησης και της μουσικής, προσφέρει τον τρόπο ώστε να ελευθερώνεται ο άνθρωπος από πρότυπα σκέψεων, συμπεριφορών και πεποιθήσεων, που τον εμποδίζουν υποσυνείδητα στο να βρει τη ζητούμενη έμπνευση, δημιουργικότητα και χαρά στην καθημερινότητά του.

 

Στο διήμερο βιωματικό σεμινάριο «Neurodanza – Η Δημιουργικότητα, μια έμφυτη δυναμική προς εξέλιξη» ο συμμετέχοντας θα συνειδητοποιήσει μέσα από την κίνηση και τη μουσική, τις πτυχές που τον εμποδίζουν να αντλεί τη ζητούμενη καθημερινή χαρά και θα ανακαλύψει τρόπους να ξυπνήσει την έμφυτη τάση για δημιουργία.

 

 

2.     Επικοινωνία

Επικοινωνία στην ομάδα: «Συσχετίζομαι με σιγουριά, άρα μετράω ως μέλος μιας ομάδας»

 

Η επιτυχημένη Επικοινωνία είναι μία βασική δεξιότητα για την επίτευξη στόχων, τη διαπραγμάτευση, την ανταλλαγή πληροφοριών, τις προσωπικές σχέσεις, την εκπαίδευση, τη διδασκαλία, τη διαχείριση και την πρόληψη συγκρούσεων και προβλημάτων.

 

Μέσω της Neurodanza®, η συνειδητή παρατήρηση, ο ελεύθερος χορός και το δομημένο ψυχοκινητικό πρόγραμμα προσφέρουν μια μέγιστη βιωματική εμπειρία, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Στόχος είναι το κάθε μέλος να αναγνωρίσει και να μετατρέψει τάσεις, σκέψεις, κινήσεις και συμπεριφορές που τον εμποδίζουν στο να βρει ένα φυσικό και αποτελεσματικό τρόπο επικοινωνίας.

 

Στο διήμερο βιωματικό σεμινάριο «Neurodanza –Συσχετίζομαι με σιγουριά, άρα μετράω ως μέλος μιας ομάδας» θα συνειδητοποιήσουμε μέσω του βιώματος:

 • Την συναισθηματική θέση από την οποία επικοινωνούμε, ανάλογα με τις συνθήκες, τους ανθρώπους και τους στόχους.
 • Πώς να εκφράσουμε αυτό που καταλαβαίνουμε και νιώθουμε.
 • Πώς να αποκτήσουμε επιρροή (μέσω της VAK μορφής - οπτική, ακουστική και κιναισθητική) έχοντας έμπνευση και να εμπνεύσουμε άλλους.
 • Τη γλώσσα του σώματος.
 • Τη βοήθεια στο να βρούμε και να είμαστε ο εαυτός μας.

Σε ποιους απευθύνεται:

Απευθύνεται σε όσους ανθρώπους αναγνωρίζουν την ανάγκη για βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων τους.

 

Οφέλη της Neurodanza®:

 • Ενθαρρύνει την εξερεύνηση νέων προσεγγίσεων.
 • Ανανεώνει την εικόνα για την πραγματικότητα.
 • Διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση καθημερινών συλλογικών καταστάσεων/προβλημάτων.
 • Δημιουργεί συνθήκες διαύγειας ιδεών και σκέψεων.
 • Βοηθάει στο να βρούμε και να είμαστε ο εαυτός μας.

 

 

3.     Σχέσεις

Βελτιώνοντας σχέσεις: «Οι σχέσεις μου και εγώ»

 

«Μια αστραπή η ζωή μας… μα προλαβαίνουμε» -  Νίκος Καζαντζάκης.

 

Τι καινούριο μπορούμε να πούμε για τις σχέσεις;

Ένα μεγαλείο, ένα μυστήριο, ένα βασανιστήριο; Κι όμως πάντα μια έτοιμη δεξαμενή για βιώματα, συμπεράσματα και ένα σημείο αναφοράς για το Γνῶθι σαυτόν

 

Δεν είναι ποτέ αργά να εντοπίσουμε τις δυναμικές μας με την προοπτική να βελτιώσουμε πρώτα πτυχές του εαυτού μας και στη συνέχεια τη συσχέτισή μας με άλλους ανθρώπους και των άλλων με εμάς. Είναι μια τάση η οποία εκφράζεται και αναζητείται ως ζητούμενο σε κάθε ηλικία. Η ποιότητα ζωής μας μετριέται σε μεγάλο βαθμό τόσο στο πως αντιλαμβανόμαστε την ζωή όσο και στην ποιότητα των σχέσεων που καλλιεργούμε και συντηρούμε.

 

Η Neurodanza® εμβαθύνει στις διαπροσωπικές εμπειρίες σχέσεων και συμπεριφορών, μέσα από την κίνηση και της μουσική, απελευθερώνοντας τον άνθρωπο από τρόπους σκέψεων και πεποιθήσεων που είναι εγγεγραμμένες στο σώμα του και που τον εμποδίζουν να βρει την ζητούμενη καθημερινή χαρά.

 

Στο διήμερο βιωματικό σεμινάριο «Neurodanza – Οι σχέσεις μου και εγώ» προσεγγίζουμε βιωματικά το πώς η Neurodanza συμβάλει στο να:

 

 • Αναζωογονεί τις σχέσεις με τους συνανθρώπους.
 • Θεμελιώνει βάσεις για συμβίωση και συνεργασία.
 • Δίνει ευελιξία στην δόμηση των σκέψεων και του λόγου.
 • Βελτιώνει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού, του ενδοκρινικού και του νευρικού συστήματος.
 • Προσφέρει χαλάρωση και ευεξία.

 

 Εισηγήτρια: Maria Santos

 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε τρεις κύκλους τις εξής ημερομηνίες:

 

1ος κύκλος: Σάββατο 27/1 19:15-22:30 και Κυριακή 28/1 14:00-16:30

2ος κύκλος: Σάββατο 10/2 17:15-20:30 και Κυριακή 11/2 14:00-16:30

3ος κύκλος: Σάββατο 24/2 17:15-20:30 και Κυριακή 25/2 14:00-16:30

 

Το κόστος για κάθε κύκλο θα είναι 40,00 ευρώ (35,00 φοιτητών/ ανέργων).

 

Κατηγορίες σεμιναρίων

Εκδηλώσεις