Σεμινάριο παιδοψυχολογίας για γονείς και εκπαιδευτικούς

Έναρξη: 27/05/2015 Λήξη: 01/07/2015

Το παιδί, ο έφηβος, ο γονέας, ο εκπαιδευτικός.

 

Ο «Κήπος» παρουσιάζει ένα νέο κύκλο συζητήσεων που θα βοηθήσει γονείς και εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες παιδιών και εφήβων, ώστε να συμβάλλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην ανάπτυξη τους.

 

Η οικογένεια και το σχολείο αποτελούν δύο από τους σημαντικότερους θεσμούς κοινωνικοποίησης του παιδιού, οι οποίοι λειτουργούν όχι μόνο συμπληρωματικά, αλλά και διορθωτικά. Το περιεχόμενο της μάθησης δεν επιτελείται μέσα στο σχολείο αλλά και στο ευρύτερο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Νέες κοινωνικές συνθήκες και παράμετροι κάνουν το ρόλο του εκπαιδευτικού και του γονέα πιο δύσκολο και απαιτητικό από ποτέ, καθιστώντας την ουσιαστική επιμόρφωση και ενημέρωση τους επιτακτικής ανάγκης.

 

Στις συναντήσεις θα προσεγγιστούν και θα συζητηθούν θέματα όπως:

 

  1. Τι πρέπει να ξέρω για τη σχολική – προεφηβική ηλικία; Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, ανάγκες και ψυχική ανθεκτικότητα παιδιών και εφήβων.

  2. Οι βασικές δεξιότητες που διευκολύνουν την επικοινωνία γονέα – παιδιού ώστε να επιτευχθούν τα πρώτα βήματα στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων.

  3. Μαθησιακές Δυσκολίες. Τι είναι και πότε πρέπει να ανησυχώ; Πώς βοηθάμε τα παιδιά στο σπίτι;

  4. Νέες τεχνολογίες – Ο «άλλος» γονέας! Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα αυτά προς όφελος των παιδιών στην εκπαίδευση;

  5. Η απώλεια και το παιδικό πένθος. Ένα δύσκολο και ευαίσθητο θέμα που συχνά παραμελείται.

  6. Παιχνίδι και παιδί. Ποιες είναι οι ρίζες του παιχνιδιού και ποιος ο ρόλος του σήμερα; Πως διαφοροποιείται καθώς το παιδί αναπτύσσεται και ποια τα οφέλη; Τι παιχνίδια μπορώ να παίξω με το παιδί μου;

  7. Προβλήματα προσαρμογής στο σχολείο. Παιδί και σχολική πραγματικότητα. Ποιος ο ρόλος του γονέα και του εκπαιδευτικού;

 

 

Εισηγήτρια :Σταυρούλα Βαρσάκη