Σχολικός Εκφοβισμός-Πρόγραμμα πρόληψης στην τάξη

Έναρξη: 22/10/2015 Λήξη: 24/11/2015
Σχολικός εκφοβισμός-Προγράμματα πρόληψης στην τάξη.
 
Οι εκπαιδευτικοί καλούνται καθημερινά να ανταποκριθούν σε αναδυόμενες ανάγκες και προκλήσεις που θέτει η σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα.
Αφενός η επαγγελματική επάρκεια του εκπαιδευτικού θεωρείται πλέον ως μία μακρόχρονη διεργασία, αφετέρου σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα όπως η ενδοσχολική βία, η οικονομική και κοινωνική κρίση κ.α. απασχολούν τον χώρο του σχολείου και απαιτούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισής τους. 
Η αξιοποίηση της βιωματικής μάθησης μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των παραπάνω φαινομένων και στη βελτίωση του ψυχολογικού κλίματος της τάξης.
 
Τα σεμινάρια απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση τους σε θέματα πρόληψης στο σχολείο και στη μετάδοση συγκεκριμένων εργαλείων για τη δημιουργία και τον συντονισμό προγραμμάτων μέσα στην τάξη.
 
Οι θεματικές ενότητες που θα αναλυθούν είναι οι ακόλουθες.
 
1)  Το σχολείο ως φορέας πρόληψης. 
 
Η έννοια της πρόληψης και της ψυχικής ανθεκτικότητας στο χώρο του σχολείου. Με ποιους τρόπους ο εκπαιδευτικός μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη των ψυχοκοινωνικών δυσκολιών των μαθητών; Καλές εκπαιδευτικές πρακτικές.
 
2) Με ποια θεωρητικά εργαλεία μπορώ να αναλύσω τις σχέσεις των μαθητών μέσα στην τάξη; Η επικοινωνιακή προσέγγιση και ο αναστοχασμός. Παρουσίαση μίας μελέτης περίπτωσης για την κατανόηση των παραπάνω εργαλείων.
 
3) Τι χρειάζεται να ξέρω για τη δυναμική των ομάδων;Τα στάδια της ομάδας. Οι θεραπευτικοί παράγοντες. Οι ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες για παιδιά.
 
4) Πως μπορώ να σχεδιάσω και να συντονίσω ένα δικό μου πρόγραμμα πρόληψης;Αναπτύσσοντας δεξιότητες για τα παρακάτω:
 
 α. Εκτίμηση των αναγκών β. Χαρακτηριστικά της ομάδας γ. Πρακτικά ζητήματα δ. Δομή και περιεχόμενο προγράμματος ε. Δομή και περιεχόμενο συναντήσεων στ. Συντονισμός ζ. Κλείσιμο προγράμματος και αξιολόγηση.
 
5) Παρουσίαση ενός εφαρμοσμένου προγράμματος με θέμα τις συγκρούσεις και τον σχολικό εκφοβισμό. 
 
 
Εισηγήτρια: Υπατία Βρεττού
 
- Θα δοθεί βιβλιογραφία και εκτενείς σημειώσεις
 
- Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.