Συμβουλευτική & Επιχειρηματικότητα

Έναρξη: 13/01/2018 Λήξη: 14/01/2018

Ο Κόσμος της Εργασίας

Ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής

Επαγγελματικός προσανατολισμός

Τρόποι εξεύρεσης εργασίας

 

Η εξεύρεση εργασίας είναι κάτι που απαιτεί αρκετή  και  συστηματική προσπάθεια. Οι ενέργειες που απαιτούνται από τον υποψήφιο πολλές.

 

Προγραμματισμός  και  οργάνωση της σταδιοδρομίας, Επαγγελματική  και  προσωπική  ετοιμότητα, Ενημέρωση  για  τους  τρόπους  εύρεσης εργασίας.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΚΑΙ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ  ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ. Δημιουργία  Προσωπικού   αρχείου,  Αναβάθμιση  προσόντων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ  ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Αξιολόγηση  της  παρούσας  κατάστασης του  Εαυτού, Λήψη  απόφασης  για  το  είδος  της  εργασίας  που    επιθυμεί  να  εξασκήσει,  Προσδιορισμός των  βημάτων που  απαιτούνται για να  φθάσει  στο  στόχο  του.

Ως ενήλικας ο εκπαιδευόμενος/η ίσως έχει ήδη μια ιδέα για το επάγγελμα (ή την ομάδα επαγγελμάτων) που θα ήθελε να ακολουθήσει. Αναρωτήθηκε όμως ποτέ για τις επαγγελματικές προτιμήσεις του;

Την επιλογή του επαγγέλματος μας την επηρεάζουν: εξωτερικοί,  εσωτερικοί παράγοντες,  η γνώση του εαυτού, η πληροφόρηση.

Στόχος: να αναγνωρίζειο εκπαιδευόμενος/η τους παράγοντες που μπορούν να σε επηρεάσουν στην επιλογή του επαγγέλματος του, να ιεραρχεί τους παράγοντες αυτούς, να συσχετίζει την επαγγελματική σου επιλογή με το γενικότερο ‘σχέδιο ζωής’ του.

Επιλέγουμε καλύτερα, όταν γνωρίζουμε τον εαυτό μας, τα ενδιαφέροντα μας, τις επαγγελματικές μας αξίες, το περιβάλλον μας.

Επιλέγουμε καλύτερα, όταν γνωρίζουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του επαγγέλματος που μας ενδιαφέρει.

Χαρακτηριστικό της εποχής μας είναι η συνεχής αναβάθμιση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων.

Η αναζήτηση της εργασίας αποτελεί μια απαιτητική περίοδο κατά την οποία το άτομο καλείται να κάνει μια σειρά από βήματα σε τομείς όπως: Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Διαχείριση επαγγελματικής σταδιοδρομίας, Αξιολόγηση γνώσεων και ικανοτήτων, Απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων, Ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής.

Η επιλογή ενός επαγγέλματος είναι σημαντική απόφαση που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη γενικότερη Σταδιοδρομία του ατόμου. Απαιτούνται για την ένταξη στην Αγορά Εργασίας και την πετυχημένη Επαγγελματική σταδιοδρομίαΓνώσεις, Ικανότητες και Δεξιότητες, Επαγγελματικές δεξιότητες, Προσωπικά χαρακτηριστικά, Σωστός σχεδιασμός, Προγραμματισμός και  Ρεαλιστική αξιολόγηση.

 

 

Το σεμννάριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13/1/2018 στις 11:00-15:00 και την Κυριακή 14/1/2018 στις 11:00-15:00

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε δύο τετράωρες συναντήσεις και το κόστος του σεμιναρίου θα είναι 40,00 ευρώ.