Ταχύρυθμο τμήμα Τουρκικής Γλώσσας

Έναρξη: 18/06/2019 Λήξη: 26/05/2020

Ταχύρυμο τμήμα

 

Ο κήπος ανακοινώνει ένα σεμινάριο Τουρκικής Γλώσσας.

Η συνολική διάρκεια του σεμιναρίου θα είναι 20 ώρες και έχει σκοπό την εκμάθηση των βασικών γνώσεων της Τουρκικής γλώσσας, τη βελτίωση της προφορικής επικοινωνίας, την ικανότητα κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου.

 

 

Εισηγήτρια : Χεντέφ Μουσταφάογλου 

 

Η πρώτη συνάντηση του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18/6 17:00-19:00.

 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιείται σε είκοσι ώρες, δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη 17:00-19:00 και το συνολικό του κόστος θα είναι 110,00 ευρώ (100,00 φοιτητικό/ ανέργων).

Κατηγορίες σεμιναρίων

Εκδηλώσεις