Τεχνικές λήψης αποφάσεων για το επαγγελματικό σου μέλλον

Έναρξη: 13/04/2020 Λήξη: 11/05/2020

Στόχος του σεμιναρίου είναι η προσέγγιση των ζητημάτων που αφορούν στην αποτελεσματική διαχείριση της καριέρας στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, ζητήματα που σχετίζονται δηλαδή με την επαγγελματική ανάπτυξη κι εξέλιξη και τους τρόπους βελτίωσης της επαγγελματικής πορείας.

Το σεμινάριο εστιάζει στην απόκτηση αυτογνωσίας, ικανότητας στοχοθεσίας και λήψης αποφάσεων, καθώς και δεξιοτήτων αναζήτησης εργασίας, μέσα από την προσωπική ενδυνάμωση όσων βρίσκονται στο κατώφλι επαγγελματικής επιλογής.

 

Μετά το πέρας του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • να προσδιορίσουν τον επαγγελματικό τους στόχο
 • να εκτιμήσουν τις δυνατότητές τους και τα τυπικά τους προσόντα
 • να αναρωτηθούν για την έλλειψη ή βελτίωση επαγγελματικών δεξιοτήτων σχετικών με τον επαγγελματικό τους στόχο
 • να μετρήσουν την αποτελεσματικότητα του τρόπου με τον οποίο έως σήμερα αναζητούσαν εργασία
 • να διορθώσουν τις τακτικές αναζήτησης εργασίας και παρουσίασης του επαγγελματικού τους εαυτού
 • να συντάξουν το βιογραφικό τους σημείωμα
 • να εφαρμόσουν τεχνικές αναζήτησης εργασίας στην αγορά της Ελλάδας ή του εξωτερικού
 • να υιοθετήσουν στρατηγική μάρκετινγκ για τη διαχείριση της επαγγελματικής τους εικόνας
 • να σχεδιάσουν τα βήματά τους για το επαγγελματικό τους μέλλον

Ενότητες σεμιναρίου

 • Ο κόσμος της εργασίας: νέα δεδομένα
 • Οι προσωπικές μου αξίες
 • Τα επαγγελματικά μου ενδιαφέροντα
 • Ικανότητες, δεξιότητες και προσωπικά χαρακτηριστικά
 • Διερευνώντας την επαγγελματική μου ταυτότητα
 • Τρόποι εξεύρεσης εργασίας και βελτίωσης της απασχολησιμότητας
 • Τα εργαλεία της υποστήριξης και προώθησης της απασχόλησης
 • Τα συχνότερα λάθη κατά τη λήψη αποφάσεων
 • Εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις
 • Τα στάδια που περιλαμβάνει η διαδικασία λήψης επαγγελματικής απόφασης
 • Προσωπικό branding
 • Σύνταξη βιογραφικού
 • Συνέντευξη αξιολόγησης

Εισηγητής: Νίκος Σαπουντζής

 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί ONLINE από τη Δευτέρα 13/4 18:00-20:00 και για πέντε συναντήσεις.

 

Το συνολικό κόστος του σεμιναρίου θα είναι 50,00 ευρώ (45,00 φοιτητικό/ ανέργων)