Θεωρία και πράξη της Τέχνης του Ψηφιδωτού

Έναρξη: 19/01/2016 Λήξη: 19/04/2016

Ο Κήπος καλοσωρίζει ένα νέο εργαστήρι για όλους όσους θέλουν να μυηθούν σε μια αρχαία τεχνική.

 

Ψηφιδωτό ονομάζουμε την τεχνική επένδυσης επιφανειών με μικρές  ψηφίδες από πέτρα,γυαλί ή και άλλα υλικά τα οποία τοποθετούμε  σε κατάλληλα διαμορφωμένο υπόστρωμα από ασβεστοκονίαμα δημιουργώντας  διακοσμημένες επιφάνειες ή έργα τέχνης μικρότερης κλίμακας.

 

 Βασικός σκοπός του εργαστηρίου η πρόσκληση σε πράξεις αισθητικής σηµασίας, µε την προοπτική της στροφής της ψυχής προς το κάλλος της συγκεκριµένης Τέχνης της πέτρας.

 

Στόχοι:

  • Να δοθεί το γνωστικό υπόβαθρο της λειτουργίας των φυσικο-χηµικών φαινοµένων, που αφορούν την κατανόηση των ποσοτικών στοιχείων και ποιοτικών ιδιοτήτων για την κατασκευή µωσαϊκού.
  • Να λειτουργήσει η δυναµική της οµάδας πολλαπλασιαστικά στην υιοθέτηση αισθητικής εµπειρίας, µέσω:Tης πρόκλησης υποκειµενικής συγκίνησης; Της ζωγραφικής και κατασκευαστικής πράξης.

 

∆ραστηριότητες /Βοηθήµατα Αλληλεπίδραση

 

∆ιαδικασίες µε προσανατολισµό την νοητική διεργασία επί της γνώσης των υλικών. Επίκληση προς σύνδεση παλαιών αισθητικών εµπειριών και πρόσκληση σε πράξεις αισθητικής.

Κατηγορίες σεμιναρίων

Εκδηλώσεις