Το αίνιγμα το Πόε & του Μπόρχες

Έναρξη: 12/06/2018 Λήξη: 26/06/2018

 

Ομοιότητες και διαφορές στην δομή των διηγημάτων τους

 

Παρόλο που αινίγματα υπήρχαν και σε πολύ παλιότερα λογοτεχνικά κείμενα – ακόμα και ο Οιδίποδας χρειάστηκε να λύσει ένα – η λογοτεχνία που έχει ως κύριο αντικείμενο την επίλυση ενός αινίγματος, και η οποία συχνά αναφέρεται ως “αστυνομική”, θεωρείται πως αρχίζει με το διήγημα “Οι φόνοι της οδού Μόργκ”, του Ε.Α. Πόε. Σημαντικοί συγγραφείς του 20ου αιώνα έγραψαν επίσης έργα με αινίγματα – ανάμεσα τους ο Πεσσόα, και ο Μπόρχες.

Τα διηγήματα του Μπόρχες, που θα εξετάσουμε στο πρόγραμμα, διατηρούν ομοιότητες με ορισμένα κείμενα του Πόε, όμως εμφανίζουν και ξεκάθαρες διαφορές. Ο Θάνατος και η Πυξίδα, ο Αμπενχακίμ Ελ Μποχαρί (νεκρός στον λαβύρινθο του), Δύο Βασιλιάδες και δύο Λαβύρινθοι, είναι μερικά από τα έργα που θα παρουσιαστούν. Επιπρόσθετα, θα αντλήσουμε υλικό από τα δοκίμια του του Μπόρχες με θέμα τον Πόε.

Όσον αφορά τον ίδιο τον Πόε, η βάση για την παρουσίαση μας θα είναι τα έργα Ο Άνθρωπος του Πλήθους, Η Σφίγγα, Ο Άνθρωπος που όσα είχε να δώσει τα έδωσε, και Οι φόνοι της Οδού Μόργκ. Τόσο ο Πόε, όσο και ο Μπόρχες, ήταν λογοτέχνες με ιδιαίτερη διανοητική δύναμη – όμως η τακτική που ακολουθούν, τόσο στην δημιουργία όσο και στην ακόλουθη πορεία προς την λύση των αινιγμάτων, είναι πολύ διαφορετική, και παραπέμπει στις σημαντικές διαφορές που είχαν ως προσωπικότητες.

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ:

  • Εισαγωγή (Η λογοτεχνία των αινιγμάτων – διαφορά ανάμεσα στο “αστυνομικό” διήγημα και στα αινίγματα. Εξέταση του διηγήματος του Πόε, “Η Σφίγγα”, και αντιπαραβολή με την “αστυνομική” λογοτεχνία).
  • Ο λαβύρινθος στον Πόε, και ο λαβύρινθος στον Μπόρχες. Τί είναι ένας λαβύρινθος στην λογοτεχνία; (με αναφορά σε διηγήματα, όπως τους Δύο Βασιλιάδες και τους δύο Λαβυρίνθους, τον Αμπενχακίμ Ελ Μποχαρί, τους φόνους της οδού Μόργκ).
  • Γιατί το αίνιγμα είναι κάτι που μπορεί να δώσει ζωή σε ένα λογοτεχνικό κείμενο; Εξέταση της θεωρίας του Πόε για την δομή ενός διηγήματος, και εκείνης του Μπόρχες (αναφορές σε δοκίμια για τον Πόε, σε βιογραφικό υλικό για τον Πόε, και στην εμμονή του Μπόρχες με την έννοια του Λαβυρίνθου).

 

Εισηγητής: Κυριάκος Χαλκόπουλος

 

Η πρώτη συνάντηση του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12/6 στις 18:00-19:30 και το σεμινάριο θα ολοκληρωθεί σε τρεις μιαμισάωρες συναντήσεις. 

Το συνολικό κόστος του σεμιναρίου θα είναι 15,00.