Το marketing με απλά λόγια

Έναρξη: 29/10/2014 Λήξη: 04/03/2015
Το Marketing αποτελεί μια συγκεχυμένη έννοια για πολλούς. Ωστόσο, δεν είναι παρά η οργανωμένη προσπάθεια μίας επιχείρησης να δημιουργήσει μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες, ικανοποιώντας τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους, προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες υψηλότερης αξίας συγκριτικά με τον ανταγωνισμό (ανταγωνιστικό πλεονέκτημα).
Με το Marketing προσπαθούμε: 
να κατανοήσουμε τις υπάρχουσες ανάγκες και επιθυμίες των πελατών,
να δημιουργήσουμε νέες ανάγκες και επιθυμίες στους πελάτες,
να τους προσφέρουμε τα κατάλληλα προϊόντα/υπηρεσίες, 
να τα γνωστοποιήσουμε (διαφήμιση και προώθηση), 
να τα τιμολογήσουμε σωστά και
να τα καταστήσουμε διαθέσιμα μέσα από τα κανάλια διανομής.
 
Ο Βασίλης Νιγδέλης παρουσιάζει έναν καινούργιο συναρπαστικό κύκλο σεμιναρίων Marketing, μέσα από μια σειρά απλών και αυτοτελών μαθημάτων και συζητήσεων. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να γνωρίσουν, γνωρίζουν ή… νομίζουν ότι γνωρίζουν!
 
Συγκεκριμένα, στη πρώτη από τις πολλές μας συναντήσεις θα συζητήσουμε, θα προκαλέσουμε και θα διαφωνήσουμε ως προς το τι είναι αυτό το γνωστό-άγνωστο Marketing που όλοι το χρησιμοποιούμε καθημερινά. Στο τέλος, θα προσπαθήσουμε να το κατανοήσουμε, γιατί σύμφωνα με το γκουρού του marketing Philip Kotler, "Το Marketing σου παίρνει μια μέρα για να το μάθεις. Δυστυχώς όμως, σου παίρνει μια ολόκληρη ζωή για να το κάνεις κτήμα σου".
 
 
Πρόγραμμα θεματικών του κύκλου συζητήσεων.
 
1.Εισαγωγή στο μάρκετινγκ
2.Συμπεριφορά καταναλωτή: Η ψυχολογία του μάρκετινγκ 
3.Ανάλυση προϊόντων 
4.Τμηματοποίηση αγοράς, στόχευση και τοποθέτηση I 
5.Τμηματοποίηση αγοράς, στόχευση και τοποθέτηση II 
6.Γλώσσα του σώματος 
7.Έρευνα Marketing Ι
8.Έρευνα Marketing ΙΙ 
9. Δημιουργώντας ισχυρές μάρκες
10. Διαφήμιση I 
11.Διαφήμιση II 
12.Νευρομάρκετινγκ
 

Κατηγορίες σεμιναρίων

Εκδηλώσεις