Τουρκική Γλώσσα και Πολιτισμός

Έναρξη: 31/01/2020 Λήξη: 28/05/2020
Ο Κήπος ανακοινώνει ένα σεμινάριο Τουρκικής Γλώσσας.
 
Η συνολική διάρκεια σεμιναρίων είναι 5 μήνες, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο. Έχει σκοπό την διδασκαλία του βασικού επιπέδου της γλώσσας δηλαδή το Α1, την βελτίωση της προφορικής επικοινωνίας,την ικανότητα κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου και την αναγνώριση της Τουρκικής Κουλτούρας-Πολιτισμού.

 

Εισηγήτρια : Χεντέφ Μουσταφάογλου 

 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα, κάθε Παρασκευή 18:00-20:00 και το κόστος του θα είναι 45,00 ευρώ για κάθε μήνα (40,00 φοιτητικό/ ανέργων).