Άννα Τζάκου

Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης (MSc) στον  «Περιβαλλοντικό σχεδιασμό πόλεων και κτιρίων» της σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας  του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστήμιου. Εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας, αρχιτέκτονας μηχανικός, κυρίως σε μελέτες και επιβλέψεις κατασκευών κτιρίων. Το 2003 άρχισε να εργάζεται ως αρχιτέκτων μηχανικός στο Πολεοδομικό Γραφείο Άστρους της Ν.Α. Αρκαδίας και από το 2006 μέχρι σήμερα στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ) Κεντρικής Μακεδονίας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. Διαθέτει γνώσεις και εμπειρία στον περιβαλλοντικό και βιοκλιματικό σχεδιασμό, σε θέματα εναλλακτικής διαχείρισης και διαχείρισης περιβάλλοντος και σε θέματα και νομοθεσία Χωρικού και Πολεοδομικού σχεδιασμού. Συνιδρύτρια και αν. γραμματέας του κοινωνικού μη-κερδοσκοπικού συνεταιρισμού «Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας - UnivSSE Coop» και μέλος του Κοινωνικού Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Θεσσαλονίκης “Βίος Coop”.