Αθανάσιος Δεβετζίδης

Είναι Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού και εκπαιδευτής ενηλίκων με μεταπτυχιακές σπουδές στην Κοινωνιολογία και την Δια Βίου Μάθηση. Η κύρια επαγγελματική του ενασχόληση αφορά την διοίκηση της εκπαίδευσης και την υλοποίηση προγραμμάτων και έργων δια βίου εκπαίδευσης. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα άπτονται της κοινωνικής ένταξης, της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και της κοινωνικής πολιτικής, ενώ κατά το παρελθόν ενεργοποιήθηκε σε ζητήματα ανανέωσης του αναπηρικού κινήματος και διεκδίκησης που αφορούν στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειες τους. Τα τελευταία χρόνια μέσω συμμετοχών σε επιστημονικά συνέδρια προσπαθεί να διαδώσει την ΚΑλΟ σε εκπαιδευτικούς και Λειτουργούς Επαγγελματικής Συμβουλευτικής. Είναι μέλος της Κίνησης 136 για τη συνεργατική διαχείριση του νερού.