Δημήτης Γιολδάσης- Δημιουργική γραφή για παιδιά εφήβους

Ο Δημήτρης Γιολδάσης γεννήθηκε το 1990. Αφού τελείωσε τις σπουδές του στο Κλασικό τμήμα της Φιλολογίας Ιωαννίνων, ζει και εργάζεται ως καθηγητής στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την περίοδο, παρακολουθεί το Π.Μ.Σ. Δημιουργικής Γραφής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Π.Μ.Σ. Ειδικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ενώ παράλληλα διδάσκει δημιουργική γραφή σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών της πόλης και στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας του σωφρονιστικού καταστήματος Διαβατών.