Δημήτρης Σταματόπουλος-Ιστορικός

   Ο Δημήτρης Σταματόπουλος είναι αναπληρωτής καθηγητής Βαλκανικής και Ύστερης Οθωμανικής Ιστορίας στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  Ήταν επισκέπτης ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Princeton και επισκέπτης καθηγητής στα Πανεπιστήμια της Σόφιας, του Graz και της Λευκωσίας.  

 

   Το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 ήταν μέλος της Σχολής Ιστορικών Σπουδών του Institute for Advanced Stud sto Princeton USA.Είναι συγγραφέας πολλών άρθρων για τις σχέσεις θρησκείας και πολιτικής στα Οθωμανικά Βαλκάνια και των βιβλίων Μεταρρύθμιση και εκκοσμίκευση: προς μια ανασύνθεση της ιστορίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον 19ο αιώνα (εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2003), Το Βυζάντιο μετά το Έθνος:το πρόβλημα της συνέχειας στις βαλκανικές ιστοριογραφίες (εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2009), Το Αγιοταφικό Μετόχι Κωνσταντινουπόλεως: αρχειακές πηγές (18ος   20ός αι.), (Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2010). Πρόσφατα εκδόθηκε με δική του επιμέλεια ένα τρίτομο συλλογικό έργο για τη Βαλκανική Ιστορία: Balkan Nationalism(s) and the Ottoman Empire, vol.3, Istanbul:The Isis Press 2015, ενώ επίκειται η έκδοση από τον εκδοτικό οίκο του Central European University ενός ακόμα με τίτλο: Balkan Empires: imperial imagined communities in Southeastern Europe (19th – 20th c.),Budapest: CEU Press 2016 (forthocoming)