Γαλοπούλου Κωνσταντίνα- Airbnb: Εργαστήριο για μια επιτυχημένη φιλοξενία

Η Γαλοπούλου Κωνσταντίνα είναι απόφοιτος της σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Σερρών. Εργάζεται ως βοηθός λογιστή στο λογιστικό γραφείο «Λογιστικές Υπηρεσίες Μυτιληνός», από το 2016. Μεταξύ άλλων, έχει εργαστεί στο παρελθόν ως υπάλληλος γραφείου σε λογιστικά γραφεία καθώς και σε εσωτερικά λογιστήρια επιχειρήσεων. Την τελευταία χρονιά, οργανώνει ανά περιόδους σεμινάρια σχετικά με την βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφορμών, στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.