Ιωάννα Μητρούση

Ελεύθερος Επαγγελματίας. Είναι συνιδρύτρια και γραμματέας του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας “UnivSSE Coop”, συνιδρύτρια και γραμματέας του συνεταιρισμού κοινωνικής διαχείρισης αποβλήτων "ἀναβίωσις", τ. ταμίας του κοινωνικού καταναλωτικού συνεταιρισμού Θεσσαλονίκης “Βίος Coop”,  μέλος της ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο. (Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία), συνιδρύτρια του ενεργειακού κοινωνικού συνεταιρισμού και μέλος της “Κίνησης 136” για τη συνεργατική διαχείριση του νερού.