Ιωάννης Μποίτσης- Θρησκειολογία

 
Ο Γιάννης Μποϊτσης είναι απόφοιτος θεολογίας. Έχει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στη Συστηματική φιλοσοφία στηΧριστιανική φιλοσοφία της ηθικής και στη Θρησκειολογία. Σήμερα είναι υποψήφιος διδάκτωρ του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του πανεπιστημίου Μακεδονία.