Μαρία Πολύχρου

Το εκπαιδευτικό της υπόβαθρο (BA Αγγλική φιλολογία, MA Θεατρικές Σπουδές, ΜΑ στη Γλωσσική Εκπαίδευση Μεταναστών και Προσφύγων, υποψήφια Phd στη Ενίσχυση της Διαπολιτισμικής αγωγής μέσω της Διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας και της Θεατρικής Τέχνης στην εκπαίδευση) και η επαγγελματική της εμπειρία τόσο στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες  εκπαίδευσης (Σχολείο Πολλαπλής Νοημοσύνης, Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, Κολέγιο Ανατόλια, Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών) όσο και στις εξετάσεις γλωσσομάθειας ως εξετάστρια την οδήγησαν να ασχοληθεί και με την εκπαίδευση ενηλίκων  προκειμένου να εκπαιδεύσει και άλλους πάνω στα πεδία της.

 

Για αυτό το λόγο, συμμετέχει σε διεθνή συνέδρια και σε επιμορφώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό εκπαιδεύοντας άλλους καθηγητές ενώ έχουν εκδοθεί πολλά άρθρα της σε σχέση με την εκπαίδευση, τη διδασκαλία της αγγλικής ως ξένη γλώσσας, τη διαπολιτισμική αγωγή, τη δραματική τέχνη στην εκπαίδευση και την ειδική αγωγή. Έχει μετεκπαιδευτεί στην Ειδική Αγωγή, στη Μουσειολογία και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, ενώ έχει λάβει μέρος σε πλήθος σεμιναρίων σε σχέση με τους παραπάνω θεματικούς άξονες. Επιπροσθέτως, έχει συμμετάσχει σε επιστημονικές επιτροπές συνεδρίων σε σχέση με την εκπαίδευση και τη τέχνη ως κριτής εργασιών αλλά και σε Erasmus προγράμματα στο εξωτερικό ως συντονίστρια ενώ βρίσκεται σε συνεργασία με πολλές ΜKO ως μεταφράστρια και εκπαιδεύτρια της ελληνικής και της αγγλικής σε πρόσφυγες και μετανάστες και ως εκπαιδεύτρια σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 

Στόχος του σεμιναρίου της είναι να εκπαιδεύσει καθηγητές και να τους βοηθήσει να ενσωματώσουν τη δραματική τέχνη και το εκπαιδευτικό δράμα στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας ενισχύοντας ταυτόχρονα τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες μέσα από αυτή τη διδακτική μέθοδο.