Μαρία Σταυρή - Σεμινάριο Αυτογνωσίας

Η Μαρία είναι κάτοχος του Diploma in Coaching - AC Accredited από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με πιστοποιήσεις στην Οργάνωση και Προσωπική Συμβουλευτική (Life Coaching) στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Compassion Practitioner από τη Harmony and Creativity, και απόφοιτος Γαλλικής Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.