Παρασκευή Ταράνη- Airbnb: Εργαστήριο για μια επιτυχημένη φιλοξενία

Η Παρασκευή Ταράνη είναι αρχιτέκτων – πολεοδόμος μηχανικός Α.Π.Θ. Η διδακτορική της διατριβή και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης πόλεων, αστικές αναπλάσεις και διαχείριση γης και ακινήτων.  Έχει διατελέσει εντεταλμένη λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (2004-2010) και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (2005-2014), όπου έχει διδάξει μαθήματα αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού και ευρωπαϊκές πολιτικές για την αστική ανάπτυξη. Ως επαγγελματίας αρχιτέκτων – πολεοδόμος μηχανικός, έχει  συμμετάσχει στην εκπόνηση πολλών μελετών και  έχει διακριθεί σε πολλούς πανελλήνιους και διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Είναι ιδρυτικό μέλος του μη-κερδοσκοπικού συλλογικού σχήματος CreativityPlatform που αποτελεί μια διεπιστημονική πλατφόρμα έρευνας και εφαρμογών γύρω από τα θέματα των «δημιουργικών πόλεων» και της «δημιουργικής οικονομίας».