Σωτήρης Δημητριάδης- Λιμάνια Ανατολικής Μεσογείου

 

Ο Σωτήρης Δημητριάδης είναι διδάκτορας ιστορικός και ειδικεύεται ερευνητικά στην αστική ιστορία και την ιστορία της ύστερης οθωμανικής αυτοκρατορίας. Απασχολείται ως μεταδιδάκτορας ερευνητής στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα «Θεσσαλονίκη 1870-1912: Μια τυπολογία της ύστερης οθωμανικής πόλης». Ταυτόχρονα διδάσκει στην Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών του ΑΠΘ και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα MA in Black Sea and the Eastern Mediterranean Studies στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.