Θεόδωρος Κουτρούκης- Η Τέχνη των διαπραγματεύσεων

Ο Δρ. Θεόδωρος Κουτρούκης είναι οικονομολόγος της εργασίας και Επίκουρος Καθηγητής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες και Παιδαγωγικά με έμφαση στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, ενώ στις διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές του ασχολήθηκε με τη Οικονομική της Εργασίας και τις Εργασιακές Σχέσεις.

Δίδαξε ακόμη στα Πανεπιστήμια Αιγαίου, Δυτικής Μακεδονίας, Ιωαννίνων, και Μακεδονίας και Οικονομικό (ΑΣΟΕΕ), τα ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και Καβάλας, την ΑΣΠΑΙΤΕ, το ΑΠΚΥ και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Είναι ακόμη Διαιτητής στον ελληνικό Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας και αξιολογητής προγραμμάτων στο πεδίο των ανθρώπινων πόρων. Συμμετείχε σε ευρωπαϊκά δίκτυα ερευνητών, εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα και σε πολλά συνέδρια.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται σε θέματα αγοράς εργασίας, επαγγελματικής κατάρτισης, εργασιακών σχέσεων, εκπαίδευσης ενηλίκων, οικονομικής των ανθρώπινων πόρων και διαπραγματεύσεων.

Στο έργο του περιλαμβάνονται εννέα βιβλία και πολλά άρθρα σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά. 

Είναι μέλος επιστημονικών ενώσεων όπως η Διεθνής Εταιρία Εργασιακών Σχέσεων, η Ευρωπαϊκή Εταιρία Οικονομολόγων της Εργασίας, η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, η Ελληνική Εταιρία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού κ.α.

Το βιογραφικό του σημείωμα περιλαμβάνεται από το 2007 στην έκδοση «Who is Who στην Ελλάδα». Άρθρα και αναλύσεις του για οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά θέματα δημοσιεύονται στον ημερήσιο, περιοδικό και ηλεκτρονικό τύπο τα τελευταία 30 χρόνια.