Θωμάς Κόλλης, Αραβική γλώσσα

O Θωμάς Κόλλης είναι απόφοιτος φιλολογικού τμήματος Δ.Π.Θ, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Γλωσσολογία και έρευνα στη συγκριτική γλωσσολογία Αραβικής και Ελληνικής γλώσσας. Είναι επίσης πιστοποιημένος ανώτερος ανεξάρτητος χρήστης της Αραβικής από το Πανεπιστήμιο Al Najah της Παλαιστίνης.